Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
39968 22.03.2021 projekti
kooskõlastus
Kalmistu 13-4 korteri muudatusprojekt. Vastutav arhitekt: Tiit Sild, Sport OÜ. Tartu Linnavalitsus, Hanna Raadik
36795 16.01.2020 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Kalmistu 24, Tartu. "Idamaine" kabel. kabeli katuse tipuosa remont-restaureerimistööde muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Koostaja ja vastutav spetsialist Anu Kulbach. Tartu, detsember 2019. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
33497 20.09.2018 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Kalmistu 24, Tartu. "Idamaine" kabel. Tartu Raadi Uspenski kalmistu kabeli katuse remont-restaureerimistööde muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Koostas: arhitekt Anu Kulbach. Tartu, juuli 2018. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
31461 30.11.2017 tööde teostamise
aruanne
Kalmistu 20 hoone välisviimistlustööde aruanne. Koostas Oleg Kattai. November 2017. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
29173 03.02.2017 tööde teostamise
aruanne
Tartu Uspenski kalmistu telliskabeli avariiliste maalingupiirkondade konserveerimistööde aruanne. Tartu Linnavalitsus, Romeo Metsallik
29140 30.01.2017 projekti
kooskõlastus
Raadi Uspenski kalmistu "Idamaise" kabeli katuse restaureerimine. Muinsuskaitse eritingimused. Põhiprojekt. Koostasid Juhan Kilumets, Ain Pihl. Kontrollis Silvia Ränd. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
25903 05.10.2015 projekti
kooskõlastus
Nõmme tn 17a kinnistu elektriliitumine, Tartu linn. Projekteerija: Hendrik Vissel. Tartu september 2015. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
4199 14.03.2006 hooldustööd Raadi kalmistu, reg. nr. 4317, 4318, 4319, 4320, 4321. Puude raiumise avaldus, 25 puu raiumise kohta. Tartu Linna Asutus Kalmistu, A. Pärna. märts 2006 Tartu linn, Maret Eimre
3293 11.08.2005 projekti
kooskõlastus
Raadi kalmistu, Kalmistu tn 22 külastajate WC ja teenindushoone arhitektuur-ehituslik ja sanitaartehniline osa, kd. I. Koostajad A. Ossip, A. Tari. AS Haspo töö nr. T-04-84, detsember 2004 Tartu linn, Maret Eimre
3292 11.08.2005 muinsuskaitse
eritingimused
Tartu Raadi kalmistu majandushoonete muinsuskaitse eritingimused. Koostaja: E. Talvistu. Tellija: Tartu Linnavalitsus LMO, Tartu, august 2005. Tartu linn, Maret Eimre