Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
36977 18.02.2020 tööde teostamise
aruanne
Tartu Maarja kalmistu, A. H. Willigerode haud. Konserveerimistööde aruanne. Koostaja: Ene Sarap. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
35937 16.09.2019 hooldusjuhend,
tegevuskava
Julius Kuperjanovi mälestussammas Tartu Maarja kalmistul (reg-nr 4321). Konserveerimistööde/restaureerimistööde tegevuskava. Koostanud Ene Sarap. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
34984 30.04.2019 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
A. H. Willigerode hauaplatsil olevate ristide ja piirdeaia konserveerimine. Koostaja Ene Sarap. 16.04.2019. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
4199 14.03.2006 hooldustööd Raadi kalmistu, reg. nr. 4317, 4318, 4319, 4320, 4321. Puude raiumise avaldus, 25 puu raiumise kohta. Tartu Linna Asutus Kalmistu, A. Pärna. märts 2006 Tartu linn, Maret Eimre
2600 21.03.2005 kooskõlastus Kk. taotleja: Tartu linna asutus Kalmistu.

Puude raiumine Uus-Peetri kalmistul (5 puud), Uus-Jaani kamlmistul (5 puud), Maarja kalmistul (4 puud) vastavalt Tartu LV LMO-le esitatud avaldustele 16.märtsist 2005.a. ja 18.märtsist 2005.a.
Muinsuskaitseameti kunstimälestiste peainspektor, Ülle Jukk