Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
39436 06.01.2021 projekti
kooskõlastus
Muudatusprojekt. "Hr. Mängula maja", Tähtvere 5 krt 8 laiendamine. Arhitekt: Urmo Mets. Muinsuskaitseline kontroll: Kristiina Aasvee. Tartu 2020.
Projektis käsitletakse nii keldrikorruse kui ka esimese ja teise korruse muudatusi ning ümberehitusi. Esimesel korrusel lammutatakse muuhulgas vaheseinu, teisele korrusele ehitatakse otsaküljele rõdu.
Tartu Linnavalitsus, Hanna Raadik
39411 04.01.2021 projekti
kooskõlastus
Tähtvere tn 5 liitmispunkti asukoha muutmine. Tööprojekt. Koostaja: Mihkel Aavik. Kotrollis: Indrek Lillemäe. Tallinn 2020. Tartu Linnavalitsus, Hanna Raadik
39252 15.12.2020 hooldusjuhend,
tegevuskava
Tähtvere 5, Tartu akende projekt. Vahetatakse 3 teise korruse tänavapoolset akent, maja läänepoolses osas. Koostaja: Kaja Onton. Tartu, 2020. Tartu Linnavalitsus, Hanna Raadik
38846 30.10.2020 projekti
kooskõlastus
Tähtvere 3a, Tartu linn. Üksikelamu ümberehitus- ja laiendusprojekti muudatusprojekt. Arhitektuurne osa. Koostaja ja vastutav spetsialist: Anu Kulbach. Tartu 2020. Tartu Linnavalitsus, Hanna Raadik
38617 02.10.2020 projekti
kooskõlastus
Tartu linn, Tähtvere 5 kaugkütte ühendustorustik. Põhiprojekt. Tellija: AS Tartu Keskkatlamaja. Koostaja Anti Kordemets. Tartu, september 2020.
Projekteeritud torustik paikneb Tartu linna muinsuskaitsealal, reg. nr. 27006 ja Püha Jakobi kalmistu alal reg. nr. 12983
Tartu Linnavalitsus, Hanna Raadik
38234 10.08.2020 hooldusjuhend,
tegevuskava
Tähtvere 5 korter 2 remont-hooldustööde teostamise tegevuskava. Tegevuskava raames ka kolme korteri akna vahetamine. Koostaja: Kati Männik. Tartu Linnavalitsus, Hanna Raadik
37749 16.06.2020 tööprojekti
kooskõlastus
Tähtvere 5 hoovipoolse fassaadi akende ehitamise projekt. Koostaja Kaja Onton. Tartu Linnavalitsus, Hanna Raadik
37027 25.02.2020 projekti
kooskõlastus
"Hr. Mängula maja" Tähtvere 5 krt. 3a, 3b, 3c rekonstrueerimine. Arhitekt: Urmo Mets, Allan Pilter. Vastutav spetsialist: Kristiina Aasvee. Aprill 2014.
Kooskõlastuse nr 22758, 06.06.2014 uuendamine.
Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
22844 17.06.2014 teemaplaneering Supilinna linnaosa miljööväärtusega hoonestusala kaitse- ja kasutamistingimused ning linnaosa maa- ja veealade üldised kasutamise- ja ehitustingimused.
Teemaplaneering
Koostaja: Tartu LV LPMKO ja AEO
Tartu 2014
KKK 24.09.2013 protokoll nr 259
Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
22758 06.06.2014 projekti
kooskõlastus
"Hr. Mängula maja" Tähtvere 5 krt. 3a, 3b, 3c rekonstrueerimine. Põhiprojekt. Arhitektid Urmo Mets, Allan Pilter. Muinsuskaitse tegevusluba Kristiina Aasvee. Aprill 2014. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm