Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
38381 03.09.2020 detailplaneering Kabeli tn 1 krundi detailplaneering. Seletuskiri ja joonised. Vastutav täitja: Priit Paalo. Projektijuht: Teele Nigola. August 2020, Tartu. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
38152 24.07.2020 kooskõlastus Võru tn T71 / Ropka tn 2A, Tartu linn, Tartu maakond. Ajutise paviljoni põhiprojekt. Koostas: Oleg Lužetski, Insten Projekt OÜ. Tartu Linnavalitsus, Hanna Raadik
35511 10.07.2019 projekti
kooskõlastus
Võru 154b. Eramu kütte ümberehitamise projekt. Põhiprojekt. Koostaja: Peep Pihus. Vastutav spetsialist: Kuldar Liira. Juuli 2019.
Hoone asub Pauluse kalmistu kaitsevööndis.
Tartu Linnavalitsuse Kultuuriväärtuste teenistus kultuuriväärtuste vanemspetsialist, Brita Karin Arnover
34526 18.02.2019 projekti
kooskõlastus
Võru 75a, Tartu. Fassaadi soojustamise eelprojekt. Vastutav spetsialist: Anu Kulbach. Tartu, veebruar 2019. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
31936 01.02.2018 projekti
kooskõlastus
Kabeli 1 elamu osaline lammutamine. Lammutusprojekt. Koostaja Kaido Kolk. Tartu 2018. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
31864 22.01.2018 projekti
kooskõlastus
Kabeli 1 elamu lammutamine. Koostaja: Kaido Kolk. Tartu 2018. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
28919 22.12.2016 projekti
kooskõlastus
Tartu linn kergliiklustee rajamine lõigus Riia tn. kuni Võru tn. Põhiprojekt. Juhataja: Vello Sova. Projekteerija: Arvo Vahtra.Tartu, september 2016. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
24969 11.05.2015 tööprojekti
kooskõlastus
Eesti Vabadussõjas langenute hauamonumendi täiendus Tartus Pauluse kalmistul. Planeering, heakord, haljastus, arhitektuurne osa. Konstruktiivse osa joonised. Elektripaigaldise projekt. Teetööde tehniline kirjeldus. Tööprojekt. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
23901 03.12.2014 projekti
kooskõlastus
Mälestuskivide asendamise projekt. Pauluse kalmistu. Tartu Linnavalitsus, Romeo Metsallik
18842 14.09.2012 projekti
kooskõlastus
Võru 77, Tartu. Kauplushoone. Arhitektuurne eelprojekt. Koostajad: Kaido Kepp, Tõnis Taru. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm