Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
27338 05.05.2016 projekti
kooskõlastus
Ülikooli 14 hotelli muudatusprojekt. Vastutav spetsialist: Raul Aripmann. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
26050 28.10.2015 projekti
kooskõlastus
Ülikooli 14 hoone ajaloolise keldri viimistlustööde lahendus. Tartu Linnavalitsus, Romeo Metsallik
25774 16.09.2015 uuringute aruanne Piirits, Peeter. 2014-2015. Arheoloogilised uuringud Tartu Ülikooli tn 14 hoonealuses osas. Tellija: AS Toomemäe Kinnisvara. MTÜ AEG. Tartu. Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
24508 06.03.2015 projekti
kooskõlastus
Hotell Ülikooli tn 14 Tartu. Arhitektuurse ja muinsuskaitse osa projekt. Põhiprojekt. Projekti muudatuse teostaja: Sirkel ja Mall OÜ. Vastutav projekteerija: Raul Aripmann. Autorid/arhitektid: Tarmo Teedumäe, Tõnis Savi, Paco Ulman, Indrek Tiigi. Hoone ajaloolise osa restaureerimisprojekt: ARC Projekt OÜ. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
23099 28.07.2014 uuringu tegevuskava Allveearheoloogia nõunik, Maili Roio
21501 06.11.2013 projekti
kooskõlastus
Ülikooli 14, Tartu. Hotell Ülikooli 14, Tartu asendiplaan ja tehnovõrgud. Põhiprojekt. Koostaja: Indrek Vaher. Tartu august 2013. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
20457 04.06.2013 projekti
kooskõlastus
Ülikooli 14, Tartu. Hoone projekt. Osad: ventilatsioon, küte, jahutus, veevarustus ja kanalisatsioon. Põhiprojekt, olemasoleva hoone ehitusloa maht. Töö nr 12013KVJ. Vastutav spetsialist Igor Moistus. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
20447 03.06.2013 projekti
kooskõlastus
Hotell Ülikooli 14, Tartu. Sisearhitektuur. Põhiprojekt ehitusloa taotluseks. Töö nr 121-SK. Autorid/sisearhitektid: Kaire Kemp-Tišler, Ea Andla. Tellija: Toomemäe Kinnisvara. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
20446 03.06.2013 projekti
kooskõlastus
Hotell Ülikooli 14, Tartu. sisearhitektuur. Põhiprojekt ehitusloa taotluseks. Muinsuskaitse osa. Muinsuskaitse osa projekteerija: ARC Projekt (Olev Suuder, Siiri Laanemaa). Töö nr 121-SK. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
20445 03.06.2013 projekti
kooskõlastus
Hotell Ülikooli 14, Tartu. Elektripaigaldis. Ehitusloa taotluse põhiprojekt. Projekteeris: Stanislav Timurbulatov. Kvaliteedikontroll: Mihhail Leoste. Tellija: Toomemäe Kinnivara OÜ. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm