Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
28867 15.12.2016 detailplaneering Valga maakond, Otepää vald
Pihlaka ja Lombiveere katastriüksuste
Detailplaneering
Töö nr: C 2212/15
Otepää vana kalmistu (reg nr 4487 ) kaitsevöönd
Planeeringu tellija: Otepää Vallavalitsus
Planeeringu koostaja: Peeter Aunapu, Melotrix Grupp OÜ
Kooskõlastatud kokkuleppel: Merle Kinks, Ilme Mäesalu ja Reelika Niit
Muinsuskaitseameti Valgamaa vaneminspektor, Mari-Liis Paris
27476 20.05.2016 detailplaneering Uue -Jaanimäe kinnistu detailplaneering
Valgamaa, Otepää vald, Otepää küla
Otepää vana kalmistu reg nr 4487 kaitsevöönd
Töö nr MP - 003/15P
Tellija: Otepää Vallavalitsus
Planeerija: Kristjan Kutsar, Mäger Poegadega OÜ, Purde 37-25 50106 Tartu
Huvitatud isik: Kalev Madissoo
Kooskõlastatud kokkuleppel: Ilme Mäesalu, Merle Kinks ja Reelika Niit
Muinsuskaitseameti Valgamaa vaneminspektor, Mari-Liis Paris
12025 10.08.2009 detailplaneering Uue- Jaanimäe kinnistu Otepää külas Otepää vallas
Kinnismälestis nr. 4487 "Otepää vana kalmistu"
Seletuskiri ja joonised
Töö nr. 08.049
Huvitatud isik: Kalev Madissoo
Koostas: Erge Sonn, Manglusson OÜ
KKK protokoll nr. 21 07.2009
Muinsuskaitseameti Valgamaa vaneminspektor, Mari-Liis Paris
8286 30.11.2007 detailplaneering Otepää vallas Otepää külas asuva Puidu kinnistu detailplaneering (Otepää vana kalmistu reg.nr.4487, kaitsevööndis)
Tellija: Puidu Apartments OÜ
Koostas: Manglusson OÜ
Muinsuskaitseameti Valgamaa vaneminspektor, Mari-Liis Paris