Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
36126 11.10.2019 tööprojekti
kooskõlastus
EST-SIDE-24 Õru-Valga valguskaabel mikrotorustikus.
Tööprojekt
Tellija: MTÜ EESTI ANDMESIDEVÕRK
Koostaja: Kirjanurk OÜ, projekteerija Mihkel Aavik
Valgamaa nõunik, Margis Sein
27460 18.05.2016 tööprojekti
kooskõlastus
Televõrgu AS-i fiiberoptilise kaabli paigaldamine lõigul Sooru küla - Läti Vabariik II etapp Tõlliste vald / Valga linn, Valgamaa
Tööprojekt
NR ET1288- K2
Tellija: Televõrgu AS
Projekteerija: Aro Kivisild Leonhard Weiss Energy AS
Kooskõlastatud kokkuleppel: Merle Kinks ja Reelika Niit
Muinsuskaitseameti Valgamaa vaneminspektor, Mari-Liis Paris
12069 19.08.2009 projekti
kooskõlastus
Valga Tartu maantee kalmistu väravaehitise Muinsuskaitse eritingimused ning restaureerimise ja remondi põhiprojekt. Reg nr 4495. Kooskõlastamise komisjoni 11.08.2009 otsus. Muinsuskaitseameti Tartumaa vaneminspektor, Martti Veldi