Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
27460 18.05.2016 tööprojekti
kooskõlastus
Televõrgu AS-i fiiberoptilise kaabli paigaldamine lõigul Sooru küla - Läti Vabariik II etapp Tõlliste vald / Valga linn, Valgamaa
Tööprojekt
NR ET1288- K2
Tellija: Televõrgu AS
Projekteerija: Aro Kivisild Leonhard Weiss Energy AS
Kooskõlastatud kokkuleppel: Merle Kinks ja Reelika Niit
Muinsuskaitseameti Valgamaa vaneminspektor, Mari-Liis Paris
14562 28.10.2010 muinsuskaitse
eritingimused
Vabadussõja Paju Lahingu Koht
Mälestise registri nr 4497
Muinsuskaitse eritingimused Paju lahingu koha atraktiivseks muutmiseks ning mälestusmärgi muldkeha ja lähiümbruse heakorrastamise projekti koostamiseks
Töö nr E- 011/10
Tellija: MTÜ Paju Pansionaadid
Asukoht: Valgamaa, Tõlliste vald
Autor: Raili Uustalu Maastikuarhitekt
KKK protokoll nr 188 12.10.2010
Muinsuskaitseameti Valgamaa vaneminspektor, Mari-Liis Paris