Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
8544 16.01.2008 projekti
kooskõlastus
Narva linnas Pimeaia pargi kõnnitee ehitusprojekt. Mälestised reg nr 13999 (Narva linnakindlustused, 14.saj-1863), reg nr 27276 (Asulakoht). Koostaja AS Sweco Projekt. Tellija Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet. Muinsuskaitseameti Ida-Virumaa vaneminspektor, Tõnis Taavet
10449 24.11.2008 projekti
kooskõlastus
Narva Pimeaia rekonstrueerimise põhiprojekt. Tellija Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet. Koostaja OÜ Zoroaster. Mälestiste Narva linnakindlustused 14.saj.-1863 reg nr 13999 ja Asulakoht reg nr 27276, Purskkaev Narvas bastionil “Pax“ reg nr 14044,Vabadussõjas hukkunute ühishaud reg nr 46, Monument Põhjasõjas 1704. aastal langenud vene sõjaväelastele, reg nr 45, kaitsevööndis. Maastikuarhitekt Maire Uustal, insener Jekaterina Kriis. Muinsuskaitseameti Ida-Virumaa vaneminspektor, Tõnis Taavet
19849 11.03.2013 detailplaneering Honor ja Victoria bastionide ning nende lähiala detailplaneering. Töö nr. 1588. Tallinn. 2013. Koostaja: E. Laidsaar, M. Allik. Tellija: SA Narva Linna Arendus. Läbinud MKA kooskõlastamise komisjoni 05.02.2013. Komisjoni taotletud parandus sisse viidud. Kooskõlastatud MKA kooskõlastamise komisjoni loal. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet, muinsuskaitse vaneminspektor, Madis Tuuder
20060 16.04.2013 projekti
kooskõlastus
Narva Pimeaia rekonstrueerimisprojekt. Haljastusosa põhiprojekt. Osa I. Muudatus. Töö nr. 081008/2. Edise, 2013. Koostajad: A. Raud, V. Orlov, D. Šunina, M. Juuse. Tellija: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet, muinsuskaitse vaneminspektor, Madis Tuuder