Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
27026 29.03.2016 projekti
kooskõlastus
Tõrva linna keskväljak, Nooruse park ja Veskijärve puhkeala
Eelprojekt
Seotud kultuurimälestised: Tõrva kõrts, reg nr 23302; Kauplus -elamu Tõrvas Valga tn 3, reg nr 23304; Elamu Tõrvas Veski tn 2, reg nr 23308; Elamu Tõrvas Veski tn 4, reg nr 23310; Elamu Tõrvas Kevade tn 4, reg nr 23297; Trafoalajaam Tõrvas Veski tn 6, reg nr 23312, Vabadussõjas ja II maailmasõjas hukkunute ühishaud, reg nr 4500
Tellija: Tõrva Linnavalitsus
Koostaja: Novarc Group AS
Projektijuht Reino Rass, Arhitekt Must
Vastutavad spetsialistid: Mari Rass, Eve Lõo, Rene Piikmann, Vallo Goroško, Marina Karpova, Veiko Loorents, Ivar Aljas
KKK protokoll nr 319, 22.02.2016
Muinsuskaitseameti Valgamaa vaneminspektor, Mari-Liis Paris
26634 03.02.2016 detailplaneering Tõrva linna keskväljaku ja lähiala detailplaneering.
Tõrva kõrts, reg nr 23302; Kauplus -elamu Tõrvas Valga tn 3, reg nr 23304; Elamu Tõrvas Veski tn 2, reg nr 23308; Trafoalajaam Tõrvas Veski tn 6, reg nr 23312; Elamu Tõrvas Veski tn 4, reg nr 23310.
Tõrva Veskijärve puhkeala detailplaneering
Vabadussõjas ja II maailmasõjas hukkunute ühishaud, reg nr 4500
Tellija: Tõrva Linnavalitsus
Koostaja: projekti juht Mart Hiob, koostaja maastikuarhitekt Karl Hansson Artes Terrae OÜ
KKK protokoll nr 317, 26.01.2016
Muinsuskaitseameti Valgamaa vaneminspektor, Mari-Liis Paris
16406 14.09.2011 tööprojekti
kooskõlastus
Vooluveekogude ökoloogilise kvaliteedi parandamine Tõrva pais. Tööprojekt.
Tellija: Keskkonnateabe keskus
Projekteerija: AS Kobras
Juhataja: Urmas Uri
Töö nr 2011-146-2

Kooskõlastatus kokkuleppel Ilona Merzin'i ja Mari-Liis Parisega.
Peadirektori asetäitja-arendusdirektor, Tarvi Sits
14011 15.07.2010 projekti
kooskõlastus
Tõrva linna ühisveevärgi ja - kanalistatsioonitorustike ning - rajatiste projekteerimis-ehitustööd. Põhiprojekt. Koostaja: Janno Erm
Tellija: Tõrva Linnahoolduse Asutus;
Töö nr 1888VK10

Kooskõlastatud Valgamaa vaneminspektori Mari-Liis Parise nõusolekul.
Peadirektori asetäitja-arendusdirektor, Tarvi Sits