Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
38843 29.10.2020 projekti
kooskõlastus
Valga endise linnakooli, praeguse muusikakooli hoone fassaadi ja katuse restaureerimine-ehitus mansardkorruse ümberehitus ja hoone vastavusse viimine tuleohutusnõuetega.
Arhitektuur, põhiprojekt
Konstruktsioonid, tööprojekt
Nõrkvool, põhiprojekt
Kooskõlastatud: MEKO-s 22.09.2020 (protokoll nr 436) märkustega. Märkused parandatud.
Valgamaa nõunik, Margis Sein
36892 05.02.2020 projekti
kooskõlastus
Valga endise linnakooli, praeguse muusikakooli hoone fassaadi ja katuse restaureerimine-ehitus. Hoone vastavusse viimine tuleohutusnõuetega. Põhiprojekt.
Koostaja: ARC Projekt OÜ
Tellija: Valga Vallavalitsus
Kooskõlastatud: 21.01.2020 MEKO protokoll nr 421. Märkused parandatud
Valgamaa nõunik, Margis Sein
35763 22.08.2019 uuringute aruanne Valga linnakooli hoone fassaadi viimistlus- ja ehitusuuringute aruanne.
Tellija: Valga Vallavalitsus
Koostaja: ARC Projekt OÜ, vastutav spetsialist O. Suuder, koostaja K. Milsaar
Heaks kiidetud kokkuleppel: EAO ehtuspärandi nõunik Anita Jõgiste
Valgamaa nõunik, Margis Sein
35400 25.06.2019 uuringu tegevuskava Valga linnakooli hoone fassaadi viimistlus- ja ehitusuuringute tegevuskava.
Tellija: Valga Vallavalitsus
Teostaja: OÜ ARC Projekt. Vastutav spetsialist O. Suuder, koostaja K. Milsaar
Kooskõlastatud kokkuleppel: EAO ehituspärandi nõunikud A. Jõgiste ja M. Kinks ning EAO ajaloomälestiste nõunik I. Mäesalu
Fassaadi viimistlus- ja ehitusuuringud on määratud muinsuskaitseseaduse § 41 lg 2 kohaselt Muinsuskaitseameti poolt 20.12.2018 heaks kiidetud (nr 34227) dokumendis "Valga linn, Kesk 22 (Valga linnakooli hoone, reg nr 4503) muinsuskaitse eritingimused fassaadide rekonstrueerimiseks, katusekonstruktsiooni soojustamiseks ja ventilatsiooni paigaldamiseks" .
Valgamaa nõunik, Margis Sein
34227 20.12.2018 muinsuskaitse
eritingimused
Valga linn, Kesk 22 (Valga linnakooli hoone, reg. nr. 4503) muinsuskaitse eritingimused fassaadide rekonstrueerimiseks, katusekonstruktsiooni soojustamiseks ja ventilatsiooni paigaldamiseks.
Tellija: Valga Vallavalitsus
Koostaja: Maverick OÜ, M. Mihkelson, vastustav spetsialist R. Pulk-Piatkowska
Kooskõlastatud KKK-s 20.11.2018 (protokoll nr 393) tingimustega. Märkustega arvestatud.
Valgamaa nõunik, Margis Sein
27974 28.07.2016 hooldusjuhend,
tegevuskava
Valga linnakooli hoone, reg-nr 4503, Kesk t 22 Valga. Valga Muusikakooli peauks. Tegevuskava. Koostaja Räsa OÜ, Andry Riiel. Tellija Valga Muusikakool. Kooskõlastatud kokkuleppel RAO peaspetsialist Merle Kinksi ja PEJVO juhataja Peeter Norkiga. Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
20880 29.07.2013 projekti
kooskõlastus
Valga muusikakooli hoone (reg.nr.4503) II korruse ruumide ehitus- ja remondiprojekt. Koostas Maverick Investments OÜ, P.Lõhmus, K.Paabo Tellija Valga linnavalitsus Kooskõlastatud kokkuleppel LEJVO juhataja Reelika Niidu ja RAO peainspektor Ilona Merziniga Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
15854 16.06.2011 muinsuskaitse
eritingimused
Valga Muusikakooli, Kesk tn 22 (Valga linnakooli hoone, reg nr 4503) restaureerimise muinsuskaitse eritingimused
T-09-11
Tellija: Valga LV
Koostas: A. Lindemann
Vastutav spetsialist: R. Pulk- Piatkowska Maverick OÜ
KKK protokoll 17.05.2011 Merle Kinks
Võib kooskõlastada: 13.06.2011 Thea Laidvere
Muinsuskaitseameti Valgamaa vaneminspektor, Mari-Liis Paris