Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
35519 11.07.2019 hooldusjuhend,
tegevuskava
Tegevuskava mälestusmärgi restaureerimistöödeks.
Objekt: II Maailmasõjas hukkunute ühishaud, reg. Nr. 4461
Koostas: NORDPARTNER GRUPP OÜ, Jüri Noška
Kooskõlastatud kokkuleppel: EAO ajaloomälestiste nõunik Ilme Mäesalu
Valgamaa nõunik, Margis Sein
30065 30.05.2017 projekti
kooskõlastus
Võru tänava rekonstrueerimisprojekt - 1. etapp
Teeehituslik ja elektripaigaldise osad
Köide I
Töö nr: 17001
Ajaloomälestis reg nr 4511
Tellija: Valga Linnavalitsus
Koostas: SKA Inseneribüroo OÜ
Projektijuht Maarja Maltsaar, projekteeris Inga Laansalu, vastutav insener Monika Normann, projekteeris Sander Mikk, vastutav insener Esa Renko
Kooskõlastatud kokkuleppel: Ilme Mäesalu, Merle Kinks ja Reelika Niit
Muinsuskaitseameti Valgamaa vaneminspektor, Mari-Liis Paris
28142 31.08.2016 projekti
kooskõlastus
Võru tänava kergliiklustee põhiprojekt
( lõigus Toogipalu kalmistu kuni Toogi põik )
Toogipalu kalmistu reg nr 4511
Töö nr 16016
Tellija: Valga Linnavalitsus
Koostanud: Inga Laansalu SKA Inseneribüroo OÜ
Projektijuht: Maarja Maltsaar SKA Inseneribüroo OÜ
Kooskõlastatud kokkuleppel RAO peaspetsialist Merle Kinksi ja LEJVO juhataja Reelika Niiduga.
Muinsuskaitseameti Valgamaa vaneminspektor, Mari-Liis Paris
26297 04.12.2015 tööprojekti
kooskõlastus
Valga linna kergliiklustee rajamise Võru- Lõuna tänava ristmikust kuni Toogipalu kalmistuni
Tööd Valga Toogipalu kalmistu (reg nr 4511 ) kaitsevööndis
Ehitusprojekt
Töö nr 15017
Tellija: Valga Linnavalitsus
Koostas: Projektijuht Maarja Maltsaar, projekteeris Inga Laansalu, kontrollis Monika Normann SKA Inseneribüroo OÜ
Kooskõlastatud kokkuleppel: Ilme Mäesalu, Merle Kinks ja Reelika Niit
Muinsuskaitseameti Valgamaa vaneminspektor, Mari-Liis Paris
11466 05.05.2009 projekti
kooskõlastus
Toogipalu kalmistu- laiendamine ja uus kabeli hoone(reg.nr.4511)
Põhiprojekt
Arhitektuurne ja sisearhitektuurne osa
Seletuskiri ja joonised Töö nr. 0609
Tellija: Valga Linnavalitsus
Projekteerija: nohow OÜ, autor/ arhitekt M. Kamenik
Muinsuskaitseameti Valgamaa vaneminspektor, Mari-Liis Paris
10587 10.12.2008 detailplaneering Valga linna Toogipalu kalmistu laiendamise detailplaneering ( reg.nr.4511)
Seletuskiri, joonised, lisad Töö nr. 01/07
Tellija: Valga Linnavalitsus
Koostas: M. Frosch, I. Ranniku, OÜ Valgapro
Muinsuskaitseameti Valgamaa vaneminspektor, Mari-Liis Paris
9797 23.07.2008 kooskõlastus Toogipalu kalmistu - laiendamien ja uus kabeli hoone. Eelprojekt. Töö nr 0609
Projekteerija: nohow OÜ, arhitekt Veigo Kukkur
Tellija: Valga Linnavalitsus

Kooskõlastuse komisjon nr 131 (03.06.2008). Punkt 27.
Peadirektori asetäitja-arendusdirektor, Tarvi Sits
8190 20.11.2007 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused Toogipalu kalmistu korrastamiseks ja laiendamiseks (reg.nr.4511)
Tellija:Arhitektuuribüroo Nohow OÜ
Koostas: Triin Ojari
Muinsuskaitseameti Valgamaa vaneminspektor, Mari-Liis Paris