Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
3322 17.08.2005 muinsuskaitse
eritingimused
Vaivara uus kalmistu. Muinsuskaitselised eritingimused. Inventariseerimine.
30067 30.05.2017 hooldusjuhend,
tegevuskava
Vabadussõjas langenute mälestussammas, reg-nr. 53. Ida- Viru maakond, Vaivara vald, Sinimäe alevik, Vaivara uus kalmistu. TEGEVUSKAVA VAIVARA VABADUSSÕJA MÄLESTUSSAMBA ÜMBRUSE HEAKORRATÖÖDE TEOSTAMISEKS. Töö nr. 30052017/TK. Koostaja Zoroaster OÜ. Tellija Scandec Ehitus OÜ.
Kooskõlastatud ajaloomälestiste peainspektori nõusolekul.
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
32084 01.03.2018 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Vabadussõjas langenute mälestussammas, reg-nr. 53. Ida-Virumaa , Vaivara vald, Sinimäe alevik, Vaivara Uus kalmistu. VAIVARA VABADUSSÕJA MÄLESTUSSAMBA ÜMBRUSE HEAKORRASTUSTÖÖD MUINSUSKAITSELISE JÄRELEVALVE ARUANNE. Töö nr 21022018/MA. Koostaja OÜ Zoroaster. Tellija Vaivara vallavalitsus.
Heaks kiidetud ajaloomälestiste peainspektori nõusolekul.
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai