Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
39127 03.12.2020 tööde teostamise
aruanne
Vaivara uue kalmistul asuva II Maailmasõjas hukkunute ühishaua (reg-nr. 55) monumendi restaureerimistööde teostamise aruanne. Töö nr 29102020/A. Koostaja Zoroaster OÜ, Aivo Raud. Tellija Narva-Jõesuu linnavalitsus.
Heaks kiidetud ajaloomälestiste nõuniku nõusolekul.
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
36265 28.10.2019 hooldusjuhend,
tegevuskava
II Maailmasõjas hukkunute ühishaud, reg-nr. 55. Vaivara uus kalmistu, Narva-Jõesuu linn, Ida-Virumaa. VAIVARA UUEL KALMISTUL ASUVA II MAAILMASÕJAS HUKKUNUTE ÜHISHAUA MONUMENDI RESTAUREERIMINE TEGEVUSKAVA. Töö nr. 18102019/TK . Koostaja Scandec Ehitus OÜ, vastutav spetsialist Tatjana Hünne.
Kooskõlastatud ajaloomälestiste nõuniku nõusolekul.
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
32376 16.04.2018 projekti
kooskõlastus
ELA105. Sillamäe – Sinimäe – Narva-Jõesuu valguskaabel mikrotorustikus. II ehitusetapp: Konju - Sillamäe - Sinimäe - Peeterristi – Tõrvajõe. TÖÖPROJEKT. Töö nr. 306-17. Taotleja: AS Connecto Eesti.
Arheoloogiamälestistega seotud taotluste ja projektide läbivaatamise komisjoni koosoleku protokoll nr 143 09.-12.04.2018
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai