Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
14706 19.11.2010 detailplaneering Kraavi mänguplatsi detailplaneering. Kraavi kihelkonnakooli kaitsevööndis (mälestise registri nr 5696). Köide I. Seletuskiri ja joonised. Tellija Antsla Vallavalitsus. Koostaja Geomel OÜ, Janika Raudsepp. Töö nr 2010-DP6. Võru 2010. KKK 28.09.2010, protokoll nr 187. Muinsuskaitseameti Võru maakonna vaneminspektor, Tõnis Taavet