Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
21996 06.02.2014 projekti
kooskõlastus
Rõuge kooli mängu- ja spordiväljaku projekt. Haanja mnt 12 Rõuge alevik Rõuge vald Võru maakond. Töö nr 2013-137. Mälestiste kaitsevöönd: Rõuge kihelkonnakooli hoone reg. nr 5721; Rõuge kirik reg. nr 14084; Rõuge kirikuaed reg. nr 13643. Tellija: MTÜ Rõuge Kool, Haanja mnt 14 Rõuge. Projekteerija: Tiptiptap OÜ, Veetorni 9 Jüri. 03.02.2014. Kooskõlastatud osakonnajuhataja Reelika Niidu ning nõunik Ilona Merzini nõusolekul. Muinsuskaitseameti Võrumaa vaneminspektor, Kersti Siim
17903 26.04.2012 projekti
kooskõlastus
Rõuge alevikku läbivad teed. Tehnilise projekti korrektuur. Kaust 1: teedeehituslik osa. Tellija Maanteeameti Lõuna Regioon. Koostaja Toner-Projekt teedeprojektid. Töö nr 05/06/2012. Aprill 2012, Tartu. Kooskõlastatud osakonnajuhataja Reelika Niidu ja peainspektor Ilona Merzini nõusolekul. Muinsuskaitseameti Võru maakonna vaneminspektor, Tõnis Taavet
906 04.12.2003 kooskõlastus Võru maakond, Rõuge vald, Rõuge alevik. Rõuge kooli maa, Rõuge kiriku maaja Tootseni alajaama maa detailplaneering. OÜ Prestron
Tellija: Rõuge Vallavalitsus
Võrumaa vaneminspektor, Arnold Unt