Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
10850 23.01.2009 projekti
kooskõlastus
Haljala kalmistu (reg. nr 5760) urnimatuse platsi kujundusprojekt. Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
9810 25.07.2008 tööde teostamise
aruanne
Muinsuskaitseline aruanne.
Haljala kalmistu tööriistakuur, kalmistu reg nr 5760.
Koostaja: Mati Jõe
Tellija: Haljala vallavalitsus
2008. a
7459 27.07.2007 projekti
kooskõlastus
Kalmistu piirdemüüri põhiprojekt. Haljala kalmistu reg nr 5760.
Tellija: Haljala Vallavalitsus
Koostaja: Mare Rähni
Tallinn 2007
Muinsuskaitseameti Lääne-Virumaa vaneminspektor, Inga Raudvassar
7101 12.06.2007 muinsuskaitse
eritingimused
Kalmistu piirdemüüri muinsuskaitse eritingimused remondiks ja restaureerimiseks.
Koostaja: Mare Rähni
Tellija: Haljala Vallavalitsus
KKK 20.03.2007 nr 101
Muinsuskaitseameti Lääne-Virumaa vaneminspektor, Inga Raudvassar
4274 29.03.2006 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused. Tööriistakuuri remonttööde projekti koostamiseks.
Haljala kalmistu, ajaloomälestis nr. 5760-kalmistuterritooriumil asuv tööriistakuur.
Katuse remonttööde projekt.
koostas: KEK Invest AS arh. E.K.Vahter. M.Toomel
kkk.21.03.2006-
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam