Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
37938 25.06.2020 kooskõlastus Rakvere linnakalmistu veetorustiku põhiprojekt. Põhiprojekt, töö nr 20024. Tellija: T.A.K.Ehitus OÜ.
Kooskõlastuse alus: komisjon vähendatud mahus - I.Mäesalu, U.Kadakas, A.Lillak, M.Abel
Dokumendihaldus: 25.06.2020 nr 5.1-17.6/1546-1
Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
18277 18.06.2012 kooskõlastus J.KUNDERI 6A JA J.KUNDERI 6B HOONETE REKONSTRUEERIMINE.
TAVANDIHOONE RAKVERES.
EELPROJEKT
ajaloomälestis: 5774 - Rakvere linnakalmistu, Juhan Kunderi tn 4b, kaitsevööndis
tellija: Rakvere Linnahooldus OÜ
koostaja:Avaste Arhitektuuribüroo OÜ (12038812); arhitekt R.Avaste. Tallinn 11.06.2012 .
märkus: kooskõlastusest teadlik MKA I.Mäesalu ja R.Niit, P.Nork.
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
18252 14.06.2012 trassi kooskõlastus RAKVERE LINNA PIIRKONNA TORUSTIKE PROJEKTEERIMIS- JA EHITUSTÖÖD II LILLEORU II, III PIIRKOND.
kultuurimälestised: 1. Rakvere linnakalmistu reg. nr. 5774 kaitsevöönd ,2.Vabadussõja mälestussammas, mäestise nr 27127 kaitsevöönd
Töö nr. 0123
Tellija: AS Rakvere Vesi
Ehitusprojekti koostaja: AS VIIMSI KEEVITUS Projekteerija: Eero Antons
JUUNI 2012 TALLINN
märkus: projekti kolmepoolne kooskõlastus
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
16938 09.12.2011 haljastusprojekti
kooskõlastus
Rakvere linnakalmistul , reg nr 5774, asuva I maailmasõja ja Vabadussõjas langenute matmispaiga, reg nr 5780, heakorrastusprojekt.
Koostaja: AB Järv& ja Tuulik, arhitekt Tiina Tuulik.
Tellija: Rakvere Linnavalitsus.
märkus : KOOSKÕLASTAMISE KOMISJONI 29. 11. 2011 KOOSOLEKU PROTOKOLL NR216 Kinnitan Kalev Uustalu Muinsuskaitseameti peadirektor 7. detsember 2011.a
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
16425 19.09.2011 kooskõlastus Rakvere linnakalmistu läänenõrlva trepp, avariilise seisukorra remont- restaureerimise eskiisprojekt
Taastamistööde programm

tellija: Rakvere linnavalitsus
koostaja: Einar Kaldam
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Ingmar Noorlaid
15983 07.07.2011 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsukaitse eritingimused I maailmasõjas ja Vabadussõjas langete matmispaiga korrastamiseks Muinsuskaitseameti restaureerimis- ja arendusosakonna juhataja asetäitja, Ilme Mäesalu
15721 30.05.2011 trassi kooskõlastus 1. Trassid ei läbi mälestisi, vaid jäävad mälestiste kaitsevöönditesse.
2. Arheoloogiliste leidude puhul teavitada Muinsuskaitse Länne-Virumaa vaneminspektorit
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Ingmar Noorlaid
11791 22.06.2009 kooskõlastus Rakvere linnakalmistu kabelite elektrivarustus. Tellija Rakvere linnavalitsus. Töö nr. EV 0608. Rakvere 2008 Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
11137 13.03.2009 tööde teostamise
aruanne
Muinsuskaitseline aruanne.
mälestis: Rakvere linnakalmistu reg. nr. 5774.VENE JA SAKSA KABELI remont-restaureerimistööde.
tööde teostaja : Wiru Ehitus Grupp OÜ
projekt: ARHITEKT R.KULL
muinsuskaitseline järelevalve: M.Jõe
märkus: 1. kabelite ümbrus vajab koritamist ehitusprahist hiljemalt kevadel 2009.
2. valgustid paigaldamata
3. vatuvõtuaktis vaegtööd loetud
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
9940 25.08.2008 kooskõlastus Rakvere linnakalmistu kalmu tugimüür.
Avariilise seisukorra remont-restaureerimistööde põhiprojekt.
mälestis: Rakvere linnakalmistu reg. nr. 5774.
aadress: Kunderi tn Rakvere linn
tellija : Rakvere linn
märkus:1. remonditav tugimüür asub Rakvere linnakalmistul, reg. nr. 5774, ja jääb Jakob Liivi kalmu, mälestis reg. nr. 5779, kaitsevööndisse.
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam