Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
10309 31.10.2008 kooskõlastus Põdruse-Andja 0-7 km
Projekteerija Toner-Projekt OÜ
Tellija Viru Teedevalitsus
Töö nr 01.2/08
Tee-ehituse vahetusse lähedusse jäävad mälestised 5783, 10426 ja nende kaitsevööndid.
Kooskõlastuse märkena, et mälestisi ei tohi tööde käigus kahjustada.
Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel