Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
2298 18.01.2005 kooskõlastus VILGU RISTMIKU PLAAN m 1:1000
AJALOOMÄLESTIS REG. NR. 5803
Tee ehitatakse ümber., mälestise juurde ehitatakse mahasõit, paigaldatakse viit.
korduvalt plaani täiustatud-täpsustatud.
kiri nr. 3 05.01.05 sissetulnud.10.0105.nr. .43.
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam