Nr. Tüüp Pealkiri Projekteerija / kooskõlastuse saaja Antud
45006 Konserveerimis-, restaureerimis- või ehitusprojekt Väike-Maarja seltsimaja välisfassaadi restaureerimise põhiprojekt osaühing ASE
13.12.2022
44445 Maa sihtotstarbe ja kinnistu piiride muutmine Maakorralduskava katastriüksuste külgnevate piiride muutmiseks Väike-Maarja alevikus
23.09.2022
44173 Uuringu aruanne Väike-Maarja seltsimaja välisfassaadi viimistlusuuringute aruanne osaühing ASE
05.09.2022
44081 Uuringu tegevuskava Väike-Maarja seltsimaja välisfassaadi viimistlusuuringute tegevuskava osaühing ASE
06.08.2022
43273 Konserveerimis-, restaureerimis- või ehitusprojekt Väike-Maarja staadioni ehitusprojekt
26.04.2022
42684 Muinsuskaitselise järelevalve või tööde aruanne Väike-Maarja seltsimaja I k avatäidete vahetamise ja muusikakooli ruumide helikindluse tõstmise tööde muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Einar Kaldam Vanaveski Talu
04.02.2022
38019 detailplaneering   Osaühing Klotoid 09.07.2020
37820 välisvalgustuse
projekt
  Aktsiaselts KH Energia - Konsult 04.06.2020
37819 haljastusprojekti
kooskõlastus
  Osaühing KIVISILLA 04.06.2020
33370 kooskõlastus   EXTech Design OÜ 04.09.2018