Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
37189 22.03.2020 projekti
kooskõlastus
Pargimäele uue vaatetorni paigaldamise eelprojekt.
Kooskõlastatud ajaloomälestiste nõuniku nõusolekul.
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
36492 28.11.2019 projekti
kooskõlastus
II maailmasõja Sinimägede lahingu koht. Reg-nr. 5823. Sinimäe alevik, Narva-Jõesuu linn, Ida-Virumaa. Videovalve toiteliini ehitus. Põhiprojekt. Töö nr. 21102019/PP. Koostaja OÜ AmpriEkspert, juhataja Aivar Raud. Tellija Vaivara Sinimägede Sihtasutus.
Kooskõlastatud ajaloomälestiste nõuniku nõusolekul
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
36073 02.10.2019 hooldusjuhend,
tegevuskava
Kinnismälestis 5823 „Teise Maailmasõja Sinimägede lahingukoht” autorid: Tiit Kaljundi, Heino Müller 2000. Restaureerimistööde tegevuskava. Koostaja Restitutor OÜ, Paul Uibopuu. Tellija Vaivara Sinimägede Sihtasutus.
Kooskõlastatud ajaloomälestiste nõuniku nõusolekul.
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
35836 02.09.2019 tööde teostamise
aruanne
Kinnismälestis 5823 „Teise Maailmasõja Sinimägede lahingukoht” autorid: Tiit Kaljundi, Heino Müller 2000. Restaureerimistööde aruanne. Koostaja: Restitutor OÜ, Paul Uibopuu. Tellija Vaivara Sinimägede Sihtasutus.
Kooskõlastatud ajaloomälestiste nõuniku nõusolekul.
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
35835 02.09.2019 kooskõlastus Kinnismälestis 5823 „Teise Maailmasõja Sinimägede lahingukoht” autorid: Tiit Kaljundi, Heino Müller 2000. Restaureerimistööde tegevuskava. Koostaja: Restitutor OÜ, Paul Uibopuu. Tellija Vaivara Sinimägede Sihtasutus.
Kooskõlastatud ajaloomälestiste nõuniku nõusolekul.
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
32376 16.04.2018 projekti
kooskõlastus
ELA105. Sillamäe – Sinimäe – Narva-Jõesuu valguskaabel mikrotorustikus. II ehitusetapp: Konju - Sillamäe - Sinimäe - Peeterristi – Tõrvajõe. TÖÖPROJEKT. Töö nr. 306-17. Taotleja: AS Connecto Eesti.
Arheoloogiamälestistega seotud taotluste ja projektide läbivaatamise komisjoni koosoleku protokoll nr 143 09.-12.04.2018
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
24066 30.12.2014 projekti
kooskõlastus
Ida-Viru maakond, Jõhvi, Toila ja Vaivara. Kohtla-Järve - Narva D-kategooria gaasitorustiku I liini rekonstueerimine. Eelprojekt. Koostaja: HeatConsult OÜ. Tellija: EG Võrguteenus AS.
Kooskõlastatud Lõuna-Eesti järelevalveosakonna juhataja Reelika Niit, arheoloogiamälestiste peainspektor Ulla Kadakas ja ehitismälestiste nõunik Ilona Merzin nõusolekul.
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
10985 12.02.2009 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Sinimäe Lastekodumäele vaatetorni rajamine ja selle ümbruse maastikukujundustööd. Mälestise reg nr 5823. Muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Tellija Vaivara Vallavalitsus. Koostaja Zoroaster OÜ, projektijuht Ermo Reiska. Jõhvi 06.01.2009. Muinsuskaitseameti Ida-Virumaa vaneminspektor, Tõnis Taavet
10783 14.01.2009 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Sinimäe lastekodumäe nõlvakindlustustööd. Muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Tellija Vaivara Sinimägede Sihtasutus. Koostaja OÜ Zoroaster, juhataja Aivo Raud. Jõhvi 05.01.2009. Muinsuskaitseameti Ida-Virumaa vaneminspektor, Tõnis Taavet
9820 28.07.2008 projekti
kooskõlastus
Lastekodumäe heakorrastamise projekt, sh
Lastekodumäe heakorrastamine (II etapp). Seletuskiri ja tööjoonised. Luua 2005. FIE Priit Ilves
Lastekodumäe punkrite valgustus.Tallinn 2004. OÜ VIP Projekt.
Lastekodumäe nõlvakindlustus. Põhiprojekt. Tallinn 2004.OÜ R.Projekt AB. Muinsuskaitseameti kooskõlastus nr 1413,25.05.2004.
KKK 06.05.2008 protokoll nr 129.
Muinsuskaitseameti Ida-Virumaa vaneminspektor, Tõnis Taavet