Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
35835 02.09.2019 kooskõlastus Kinnismälestis 5823 „Teise Maailmasõja Sinimägede lahingukoht” autorid: Tiit Kaljundi, Heino Müller 2000. Restaureerimistööde tegevuskava. Koostaja: Restitutor OÜ, Paul Uibopuu. Tellija Vaivara Sinimägede Sihtasutus.
Kooskõlastatud ajaloomälestiste nõuniku nõusolekul.
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
35836 02.09.2019 tööde teostamise
aruanne
Kinnismälestis 5823 „Teise Maailmasõja Sinimägede lahingukoht” autorid: Tiit Kaljundi, Heino Müller 2000. Restaureerimistööde aruanne. Koostaja: Restitutor OÜ, Paul Uibopuu. Tellija Vaivara Sinimägede Sihtasutus.
Kooskõlastatud ajaloomälestiste nõuniku nõusolekul.
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
36073 02.10.2019 hooldusjuhend,
tegevuskava
Kinnismälestis 5823 „Teise Maailmasõja Sinimägede lahingukoht” autorid: Tiit Kaljundi, Heino Müller 2000. Restaureerimistööde tegevuskava. Koostaja Restitutor OÜ, Paul Uibopuu. Tellija Vaivara Sinimägede Sihtasutus.
Kooskõlastatud ajaloomälestiste nõuniku nõusolekul.
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
36492 28.11.2019 projekti
kooskõlastus
II maailmasõja Sinimägede lahingu koht. Reg-nr. 5823. Sinimäe alevik, Narva-Jõesuu linn, Ida-Virumaa. Videovalve toiteliini ehitus. Põhiprojekt. Töö nr. 21102019/PP. Koostaja OÜ AmpriEkspert, juhataja Aivar Raud. Tellija Vaivara Sinimägede Sihtasutus.
Kooskõlastatud ajaloomälestiste nõuniku nõusolekul
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
37189 22.03.2020 projekti
kooskõlastus
Pargimäele uue vaatetorni paigaldamise eelprojekt.
Kooskõlastatud ajaloomälestiste nõuniku nõusolekul.
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
1435 27.05.2004 projekti
kooskõlastus
Sinimägede mälestusansambli kujundusprojekt. Mälestuskivide ümberpaigutuse joonis. Tiit Kaljundi
24066 30.12.2014 projekti
kooskõlastus
Ida-Viru maakond, Jõhvi, Toila ja Vaivara. Kohtla-Järve - Narva D-kategooria gaasitorustiku I liini rekonstueerimine. Eelprojekt. Koostaja: HeatConsult OÜ. Tellija: EG Võrguteenus AS.
Kooskõlastatud Lõuna-Eesti järelevalveosakonna juhataja Reelika Niit, arheoloogiamälestiste peainspektor Ulla Kadakas ja ehitismälestiste nõunik Ilona Merzin nõusolekul.
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
32376 16.04.2018 projekti
kooskõlastus
ELA105. Sillamäe – Sinimäe – Narva-Jõesuu valguskaabel mikrotorustikus. II ehitusetapp: Konju - Sillamäe - Sinimäe - Peeterristi – Tõrvajõe. TÖÖPROJEKT. Töö nr. 306-17. Taotleja: AS Connecto Eesti.
Arheoloogiamälestistega seotud taotluste ja projektide läbivaatamise komisjoni koosoleku protokoll nr 143 09.-12.04.2018
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
1413 25.05.2004 projekti
kooskõlastus
Lastekodumäe nõlvakindlustus. Keili Vahermägi Ida-Virumaa vaneminspektor, Ermo Reiska
1414 25.05.2004 projekti
kooskõlastus
Pargimäe vaatetorn.Põhiprojekt. ROOM OÜ, reg. nr. 10310428, Aedvilja 4, 10120 Tln., tel. 6604851, juhataja Ülar Saar Ida-Virumaa vaneminspektor, Ermo Reiska