Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
28391 11.10.2016 projekti
kooskõlastus
ESTWIN009 ELA080 MUSTVEE-KALLASTE-VÕNNU-TARTU ANNE LÕIK TORMA-MUSTVEE-KASEPÄÄ-KODAVERE JÕGEVAMAAL, MUSTVEE LINNAS NING TORMA, KASEPÄÄ JA PALA VALDADES MIKROTORU SÜSTEEMI- JA FIIBEROPTILISTE SIDEKAABLITE PAIGALDUSE TÖÖPROJEKT. TÖÖ NR. HT0172 . Koostaja: Corle OÜ, Marian Pintson, kontrollis: Eduard Terass. Kooskõlastatud arh.kkk-ga. Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
27118 12.04.2016 projekti
kooskõlastus
ESTWIN009 ELA080 MUSTVEE-KALLASTE-VÕNNU-TARTU ANNE
LÕIK TORMA-MUSTVEE-KASEPÄÄ-KODAVERE
JÕGEVAMAAL, MUSTVEE LINNAS NING TORMA,KASEPÄÄ JA PALA VALDADES
MIKROTORU SÜSTEEMI- JA FIIBEROPTILISTE SIDEKAABLITE PAIGALDUSE TÖÖPROJEKT
Töö nr HT0172. Koostaja: Corle OÜ, Marian Pintson, Eduard Terass. Tellija: Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus.
Jõgevamaa, Mustvee linn, Torma, Kasepää ja Pala vallad. Mälestised:
arheoloogiamälestised Asulakoht reg-nr 9259 kaitsevöönd, Kalmistu reg-nr 9260 ja Rauasulatuskoht reg-nr 9261 ühine kaitsevöönd, Asulakoht reg-nr 9258 kaitsevöönd, Asulakoht reg-nr 9257; ehitismälestis Kodavere kirik reg-nr 23950; ajaloomälestisted Kodavere kalmistu reg-nr 5838, Vabadussõja mälestussammas reg-nr 27109 ja II maailmasõjas hukkunute ühishaud reg-nr 5839 ühine kaitsevöönd, Mustvee kalmistu reg-nr 5836 kaitsevöönd.

Kooskõlastatud Arheoloogia komisjoni nr 80, 28.03.2016 otsusega.
Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere