Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
24671 02.04.2015 tööprojekti
kooskõlastus
Kaarepere küla vee -ja kanalisatsioonitorustikud. Tööprojekt.
Tellija: AS Emajõe Veevärk
Täitja: Keskkond ja Partnerid OÜ
Töö nr: 016/2015
Tartu 2015
Muinsuskaitseameti 29.01.2015 kirjaga nr 1.1-7/99-1 (Arheoloogiakomisjon)
Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar