Nr. Tüüp Pealkiri Projekteerija / kooskõlastuse saaja Antud
42190 Üldplaneering Põltsamaa valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu. Põltsamaa valla üldplaneeringu eelnõu.
15.12.2021
41969 tööde teostamise
aruanne
  Mott Teenused OÜ 04.11.2021
38289 detailplaneering   Põltsamaa Vallavalitsus 17.08.2020
38080 tööprojekti
kooskõlastus
  EST Networks OÜ 15.07.2020
37528 projekti
kooskõlastus
  Palmpro OÜ 04.05.2020
36704 tööde teostamise
aruanne
  Mott Teenused OÜ 30.12.2019
34936 muinsuskaitse
eritingimused
  Maverick OÜ 25.04.2019
23498 projekti
kooskõlastus
  Teeprojektid Tiit Korn 29.09.2014
19105 projekti
kooskõlastus
  AKVALIUS OÜ 29.10.2012
13731 tööprojekti
kooskõlastus
  OÜ Water Ser Ehitusjuhtimine 01.06.2010