Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
24727 13.04.2015 projekti
kooskõlastus
ESTWIN008 ELA081 PIKKNURME - LUSTIVERE LÕIGU
JÕGEVAMAAL PUURMANI JA PÕLTSAMAA VALDADES NING PÕLTSAMAA LINNAS
MIKROTORUSÜSTEEMI JA FIIBEROPTILISTE SIDEKAABLITE PAIGALDUSE
TÖÖPROJEKT. TÖÖ NR: HT0148. EKS NR: 001
Tellija: Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus, reg nr: 90010094
Projekteerija : CORLE OÜ, Reg. kood : 11270435
Koostajad: Jevgeni Tjurikov
Anti Salura
Tööd toimuvad:
- mälestisel Lustivere mõisa park (reg nr 24026)
- järgmiste mälestiste ühises kaitsevööndis:
Lustivere mõisa peahoone (reg nr 24025), Lustivere mõisa park (reg nr 24026), Lustivere mõisa piirdemüürid ja väravapostid (reg nr 24027), Lustivere mõisa valitsejamaja (reg nr 24028), Lustivere mõisa ait (reg nr 24029), Lustivere mõisa tall-tõllakuur (reg nr 24030), Lustivere mõisa aednikumaja-kasvuhoone (reg nr 24031), Lustivere mõisa aedniku riistakuur (reg nr 24032), Lustivere mõisa pargimaja (reg nr 24033), Lustivere mõisa teenijatemaja (reg nr 24034), Lustivere mõisa meierei (reg nr 24035), Lustivere mõisa sepikoda (reg nr 24036), Lustivere mõisa «väike härrastemaja» (reg nr 24037) ning II maailmasõjas hukkunute ühishaud (reg nr 5857);
- Arheoloogiamälestisel Kalmistu (reg nr 9341) ning selle kaitsevööndis;
- Arheoloogiamälestise Asulakoht (reg nr 9336) ja Kultusekivi (reg nr 9338) kaitsevööndite vahetus läheduses;
- Arheoloogiamälestise Kivikalme "Kirikuase" (reg nr 9342) kaitsevööndist ligikaudu 90m kaugusel.
Kooskõlastatud Muinsuskaitseameti Arheoloogiamälestistega seotud taotluste ja projektide läbivaatamise komisjoni koosoleku protokolli nr 50, 30.03.2015 otsuse kohaselt, Muinsuskaitseameti LJVO juhataja, ehitusmälestiste nõuniku ja Jõgevamaa vaneminspektori otsusega.
Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
13752 03.06.2010 tööprojekti
kooskõlastus
Epro F-5 tarbijate üleviimine Watteri aj toitele Lustivere külas Põltsamaa vallas. Tööprojekt.
Tellija: Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ. Teostaja: Eesti Energia Võrguehitus AS. Projekteerija: Rando Kasuk. Tööd mälestisel: Lustivere mõisa park, reg nr 24026.
Ühine kaitsevöönd: reg nr 9347, 5857, 24025-24037.
Töö nr J93168 1. Tartu, mai 2010.
Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
11149 16.03.2009 detailplaneering Põltsamaa vallas, Lustivere külas asuva Helduri katastriüksuse detailplaneering. (Lustivere mõisakompleksi ühine kaitsevöönd) Töö nr 200902 Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere