Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
36561 05.12.2019 tööde teostamise
aruanne
Võisiku mõisa Bockide perekonnakalmistu piirdemüür (reg nr 24047) kattekivide vahetuse järelevalve aruanne, oktoober 2018. Gilmar Krživets, Mott Teenused OÜ. Muinsuskaitseameti dokumendiregistri nr 1.1-7/1387-2. Jõgevamaa nõunik, Ville Tamm
18969 08.10.2012 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Põltsamaa vallas, Võisiku külas, Kundrussaare surnuaial paikneva Võisiku mõisa von Bockide hauakambri (ajaloomälestis, reg nr 5858) restaureerimistööde järelevalve aruanne. Tööde tellija: Põltsamaa Vallavalitsus, Tööde teostaja: Krivo OÜ, Gilmar Krzivets. September 2012. Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
8453 21.12.2007 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Põltsamaa vallas, Võisiku külas, Kundrussaare surnuaial paikneva Võisiku mõisa Von Bockide hauakambri restaureerimistööde järelevalve aruanne Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
3847 19.12.2005 projekti
kooskõlastus
Võisiku mõisa Von Bockide hauakambri restaureerimis-konserveerimise põhiprojekt.
Töö nr.2005 -071
Tartu,detsember 2005.a.
Tellija: Põltsamaa vallavalitsus.
Protokoll nr.69, 13.12.05
3742 23.11.2005 kooskõlastus Võisiku mõisa kalmistul võsa ja puude eemaldamine kabeli ümbruses. Muinsuskaitseameti Jõgevamaa vaneminspektor, Helju Sihver
2780 22.04.2005 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused Kundussaare
surnuaial paikneva von Bockide hauakambri restaureerimis-konserveerimisprojekti koostamiseks.
Töö nr.2005-012
Tartu 2005/aprill
Tellija: Põltsamaa vallavalitsus
Protokoll nr.54, 19.04.05
977 29.12.2003 projektieelne
kooskõlastus
Võisiku mõisa kalmistu kabel(reg.nr.5858)
Eskiisprojekt. Koostas FIE Sirje Haavel. Tellija Põltsamaa Vallavalitsus.(Arhitekt Ingrid Mardi, projekteerija Sirje Haavel) 20.dets.2003.a.