Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
38080 15.07.2020 tööprojekti
kooskõlastus
Jõgevamaa, Põltsamaa vald, PÕLTSAMAA VALLA TÄNAVAVALGUSTUSE RENOVEERIMISTÖÖDE PROJEKTEERIMINE. Tööprojekt. 02-20 I etapp (Põltsamaa linn, Laasme ja Pikknurme küla) 02_1-20 I etapi lisa (Põltsamaa linnas, Kesk tn, Lossihoov, Raamatukogu, Kultuurikeskus) 03-20 II etapp (Põltsamaa vald, Puurmani alevik). EST Networks OÜ 02.2020-14.07.2020, töö nr 02-20. Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestistega seotud taotluste ja projektide läbivaatamise komisjoni 09.06.2020 koosoleku protokoll nr 214. Muinsuskaitseameti dokumendiregistri nr 1.1-7/1351-4. Jõgevamaa nõunik, Ville Tamm
34396 24.01.2019 tööprojekti
kooskõlastus
Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Väike-Kamari küla. Väike-Kamari ühisveevärk ja kanalisatsioon. Tööprojekt. Eesti Veeprojekt OÜ 07.12.2018 töö nr 1813. Ehitisregistri kood: 221270897. Tellija: Põltsamaa Vallavara OÜ Jõgevamaa nõunik, Ville Tamm
22526 05.05.2014 projekti
kooskõlastus
Põltsamaa Ametikooli õppekompleksi rekonstrueerimine. Väike – Kamari küla, Põltsamaa vald.
Eelprojekt
Tööd ajaloomälestise Eesti Aleksandrikooli hoone, reg nr 5859, kaitsevööndis
Arhitekt H. Karro, Projektijuht H. Sojonen.
Kooskõlastatud MKA ajaloomälestiste peainspektori, LJVO juhataja, nõuniku ja Jõgevamaa vaneminspektoriga.
Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
22240 20.03.2014 projekti
kooskõlastus
Kamari jalg- ja jalgrattatee ehitus lõigus Kamari paisjärv - Põltsamaa Ametikool. Põltsamaa vald, Jõgevamaa. Tehniline projekt. Tartu 2011. Tööd ajaloomälestise Eesti Aleksandrikooli hoone, reg nr 5859 kaitsevööndis. Töö nr TE 10-09. Tellija: Põltsamaa Vallavalitsus.
Kooskõlastatud LJVO juhataja, ajaloomälestiste peainspektori, nõuniku ja maakonna vaneminspektoriga.
Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
16352 06.09.2011 muinsuskaitse
eritingimused
Eesti Aleksandrikooli peahoone (reg nr 5859) muinsuskaitse eritingimused hoone konserveerimis- ja restaureerimistöödeks. Koostaja: Mart Siilivask, Muinsuskaitseameti nõunik. Muinsuskaitseamet, Tartu 2011 Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
13893 28.06.2010 detailplaneering Põltsamaa vallas, Väike-Kamari külas Põltsamaa Kodu- ja Põllutöökooli detailplaneering. Planeering ajaloomälestise Eesti Aleksandrikool, reg nr 5859 kaitsevööndis. Koostaja: Linnaruumi OÜ, Angela Kase. Tellija: Põltsamaa Ametikool. Töö nr 07/10, Tallinn 2010.
KKK nr 180 otsusega, 08.06.10. Kinnitatud 15.06.10.
Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
11150 16.03.2009 projekti
kooskõlastus
Põltsamaa Ametikooli katlamaja ja välistrasside renoveerimine, põhiprojekt. Töö nr 1813SV08, Tartu 2009 Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere