Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
37895 16.06.2020 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Kükita vanausuliste kalmistu piirdemüüri taastamine-restaureerimine. Tegevuskava. Aavo Ossip, HASPO OÜ, töö nr T-20-6, 16.06.2020. Tellija: Trassiehitus OÜ. Muinsuskaitseameti dokumendiregistri nr 5.1-17.6/753-6. Jõgevamaa nõunik, Ville Tamm
36921 12.02.2020 tööprojekti
kooskõlastus
Kükita, Tiheda, Kasepää külade ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise projekteerimis-ehitustööd, II etapp. Tööprojekt, Altren Projekt OÜ veevarustus- ja kanalisatsiooniinsener Vahur Laas ja teedeinsener Tiit Korn, 17.09.2019-12.02.2020 töö nr VK1937. Tellija: Emajõe Veevärk AS. Muinsuskaitseameti dokumendiregistri nr 5.1-17.6/753-4. Jõgevamaa nõunik, Ville Tamm
33810 01.11.2018 uuringute aruanne Randoja, Keiti. 2018. Aruanne arheoloogilisest jälgimisest Jõgevamaal Mustvee vallas Raja ja Kükita külades ajaloomälestiste Raja ja Kükita vanausuliste kalmistud (reg nr 5861 ja 5862) kaitsevööndites sidekaabli paigaldamisel 21.07. ja 27.07.2017. Arheox OÜ. Tartu. Tellija Corle OÜ Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
30576 04.08.2017 uuringu tegevuskava Bernotas, Rivo; Randoja, Keiti. Arheoloogilise jälgimise programm. Ajaloomälestiste Raja ja Kükita vanausuliste kalmistud (reg nr 5861 ja 5862) kaitsevööndid. Raja ja Kükita küla, Kasepää vald, Jõgevamaa. Arheox OÜ. Tartus, 20. juulil 2017 Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
26933 17.03.2016 tööprojekti
kooskõlastus
Tiheda kalmistu elektriliitumine. Kasepää vald, Jõgevamaa. Tööprojekt. Koostaja: Empower OÜ, Indrek Lillemäe. Töö nr 15878P. Tellija: Elektrilevi OÜ. Kooskõlastatud MKA ajaloomälestiste peainspektori, LJVO juhataja, arheoloogiamälestiste peainspektori, LJVO nõuniku ja Jõgevamaa. vaneminspektoriga. Tööd Kükita vanausuliste kalmistu, reg nr 5862 alal ja kaitsevööndis, Raja vanausuliste kalmistu, reg nr 5861 kaitsevööndis. Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
21301 03.10.2013 projekti
kooskõlastus
Kalda tn 282 kinnistu peakaitsme suurendamine, Kükita küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond. Tellija: Elektrilevi OÜ, Töö nr 13701P. Tellimuse nr ARE-JÕG- 100119. Projekteerija: Empower AS, Steven Pärk. Tartu 2013. Kooskõlastatud Muinsuskaitseameti LJVO juhataja, peainspektori ja Jõgevamaa vaneminspektoriga. Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
16803 21.11.2011 üldplaneering Jõgeva maakond, Kasepää valla üldplaneering. Koostaja AS Maa ja Vesi, Koit Alekand. Tellija: Kasepää Vallavalitsus. KKK nr 213 protokolli alusel, 18.10.2011. Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere