Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
6146 01.02.2007 hooldusjuhend,
tegevuskava
Vigala Maarja kiriku paeristi ümberpaigutamine ja konserveerimise programm.
OÜ Vana Tallinn, M.Limberg. 2006.

Tellija: MKA
Muinsuskaitseameti kunstimälestiste peainspektor, Ülle Jukk
3993 29.01.2006 uurimistööde
programm
UURIMISTÖÖDE PROGRAMM
Esemed ja hoone osad EELK Vigala Maarja kirikus.
Arhiiviuuringud, sondaažid, keemilised uuringud, fotografeerimine ja aruande koostamine.
KKK nr 69 13.12.05
Muinsuskaitseameti Raplamaa vaneminspektor, Armin Rudi