Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
35039 09.05.2019 tööde teostamise
aruanne
WD 5.1-17.8/26 (09.05.2019) Kunstipärandi valdkonna juht - osakonnajuhataja, Linda Lainvoo
33480 19.09.2018 tööde teostamise
aruanne
Kihelkonna Püha Miikaeli kirik. Oreli prospekti esikülje viimistluse korrastustööd. Aruanne. Restauraatorid Mirjam Averin, Eva Mölder, 2018 Saaremaa nõunik, Keidi Saks
32532 07.05.2018 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Kihelkonna oreli restaureerimine. Koostaja: Olev Kents. Saaremaa nõunik, Keidi Saks
30598 09.08.2017 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Kunstipärandi nõunik, Grete Nilp