Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
30598 09.08.2017 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Kunstipärandi nõunik, Grete Nilp
32532 07.05.2018 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Kihelkonna oreli restaureerimine. Koostaja: Olev Kents. Saaremaa nõunik, Keidi Saks
33480 19.09.2018 tööde teostamise
aruanne
Kihelkonna Püha Miikaeli kirik. Oreli prospekti esikülje viimistluse korrastustööd. Aruanne. Restauraatorid Mirjam Averin, Eva Mölder, 2018 Saaremaa nõunik, Keidi Saks
35039 09.05.2019 tööde teostamise
aruanne
WD 5.1-17.8/26 (09.05.2019) Kunstipärandi valdkonna juht - osakonnajuhataja, Linda Lainvoo