Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
4458 03.05.2006 kooskõlastus Reg.nr. 6202, 6203
Puidukahjurite tõrjetööde programm, II etapp.
Koostas AS Kar-Grupp, Ruth Tuvike.
15.12.2005

Tellija: Muinsuskaitseamet
Muinsuskaitseameti kunstimälestiste peainspektor, Ülle Jukk