Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
17266 01.02.2012 tööde teostamise
aruanne
Restaureerimistöö aruanne nr 144.

Teostaja Jaan Märss

2009
Muinsuskaitseameti kunstimälestiste peainspektor, Ülle Jukk