Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
36313 03.11.2019 uuringute aruanne Tvauri, Andres. 2018. Aruanne arheoloogilisest jälgimisest Tartus Toomemäel mänguväljaku ehitusel 2018. aastal. Arheox OÜ. Tartu. Tellija: OÜ Tommi Play Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
35935 16.09.2019 projekti
kooskõlastus
Kroonuaia 7, Tartu. Tartu Kesklinna kooli õueala rekonstrueerimisprojekti muudatusprojekt. Projekti juht: Heiki Kalberg. Maastikuarhitekt: Tanel Breede. Maastikuarhitekti assistent: Mirjam Manglus. Tartu 2019. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
35343 14.06.2019 projekti
kooskõlastus
Kroonuaia 7, Tartu. Tartu Kesklinna kooli õueala rekonstrueerimisprojekt. Põhiprojekt. Projekti juht: Heiki Kalberg. Maastikuarhitekt: Tanel Breede. Maastikuarhitekti assistent: Mirjam Manglus. Tartu 2019. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
33961 14.11.2018 uuringute aruanne Bernotas, Rivo; Tvauri, Andres; Randoja, Keiti. 2018. Aruanne arheoloogilisest jälgimisest Tartu vanalinna muinsuskaitsealas (reg nr 27006), Lossi tn 38a/Uppsala 1 kinnistul kaugküttetrassi paigaldamisel 2017. aastal. Arheox OÜ. Tartu. Tellija: OÜ GIGA Ehitus Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
33903 10.11.2018 uuringute aruanne Bernotas, Rivo. 2018. Aruanne arheoloogilisest jälgimisest Tartus Vallikraavi tn 5 krundil 2015. aasta detsembris teostatud pinnasekoorimistöödel. Arheox OÜ. Tartu. Tellija: AS GIGA Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
33589 02.10.2018 uuringu tegevuskava Bernotas, Rivo; Tvauri, Andres. Arheoloogilise jälgimise programm. Tartu vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27006). Lossi tn 34a, Toomemäe spordiväljak. Arheox OÜ. Tartu, 2018.
Objekti aadress: Tartu linn, Uppsala tn 2.
Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
31224 30.10.2017 uuringu tegevuskava Bernotas, Rivo. Arheoloogilise jälgimise programm. Tartu vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27006). Lossi tn 38a kinnistu. Arheox OÜ. Tartu, 2017 Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
28830 14.12.2016 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Tartu maakonnas, Tartu linnas Lossi 34 asuva müüri (mälestis nr. 6884) remonttööde järelevalve aruanne. Aruande koostaja: Gilmar Krzivets. November 2016. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
28703 25.11.2016 uuringu tegevuskava Valk, Heiki. Uuringute tegevuskava. Püha Jakobi kalmistu 2014. a kaevamiste luude tagasimatmine Rahvaste monumendi juurde. Tartu Ülikool. 24.11.2016 Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
15713 26.05.2011 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused keskküttesüsteemi projekteerimiseks. Tellija: Tartu Ülikool. Koostajad: Kaido Kepp, Nele Rohtla, Ave Elken, Aivo Veismann. Töö nr 16-11, 2011/mai. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
z