Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
38319 19.08.2020 uuringu tegevuskava Vissak, Rünno. UURINGUKAVA. Tartus Liivi tn 2 arheoloogiline järelevalve. MTÜ Arheoloogia ja ehitusajaloo grupp AEG. 17.08.2020. Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
37011 22.02.2020 uuringute aruanne Bernotas, Rivo; Randoja, Keiti. 2019. Aruanne arheoloogilisest jälgimisest Tartu vanalinna muinsuskaitsealas (reg nr 27006) Munga 16 kinnistul 30.07.–02.08.19. Arheox OÜ. Tartu. Tellija: OÜ Trassiehitus Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
36506 29.11.2019 hooldusjuhend,
tegevuskava
Lossi 15b, K. E. von Baeri 12, Uppsala 2, Tartu. Toomemäe pargi hoolduskava. Koostajad: Sulev Nurme, Karl Hansson. Tartu 2019. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
36313 03.11.2019 uuringute aruanne Tvauri, Andres. 2018. Aruanne arheoloogilisest jälgimisest Tartus Toomemäel mänguväljaku ehitusel 2018. aastal. Arheox OÜ. Tartu. Tellija: OÜ Tommi Play Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
35935 16.09.2019 projekti
kooskõlastus
Kroonuaia 7, Tartu. Tartu Kesklinna kooli õueala rekonstrueerimisprojekti muudatusprojekt. Projekti juht: Heiki Kalberg. Maastikuarhitekt: Tanel Breede. Maastikuarhitekti assistent: Mirjam Manglus. Tartu 2019. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
35343 14.06.2019 projekti
kooskõlastus
Kroonuaia 7, Tartu. Tartu Kesklinna kooli õueala rekonstrueerimisprojekt. Põhiprojekt. Projekti juht: Heiki Kalberg. Maastikuarhitekt: Tanel Breede. Maastikuarhitekti assistent: Mirjam Manglus. Tartu 2019. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
33961 14.11.2018 uuringute aruanne Bernotas, Rivo; Tvauri, Andres; Randoja, Keiti. 2018. Aruanne arheoloogilisest jälgimisest Tartu vanalinna muinsuskaitsealas (reg nr 27006), Lossi tn 38a/Uppsala 1 kinnistul kaugküttetrassi paigaldamisel 2017. aastal. Arheox OÜ. Tartu. Tellija: OÜ GIGA Ehitus Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
33903 10.11.2018 uuringute aruanne Bernotas, Rivo. 2018. Aruanne arheoloogilisest jälgimisest Tartus Vallikraavi tn 5 krundil 2015. aasta detsembris teostatud pinnasekoorimistöödel. Arheox OÜ. Tartu. Tellija: AS GIGA Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
33589 02.10.2018 uuringu tegevuskava Bernotas, Rivo; Tvauri, Andres. Arheoloogilise jälgimise programm. Tartu vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27006). Lossi tn 34a, Toomemäe spordiväljak. Arheox OÜ. Tartu, 2018.
Objekti aadress: Tartu linn, Uppsala tn 2.
Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
31224 30.10.2017 uuringu tegevuskava Bernotas, Rivo. Arheoloogilise jälgimise programm. Tartu vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27006). Lossi tn 38a kinnistu. Arheox OÜ. Tartu, 2017 Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas