Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
39919 16.03.2021 muinsuskaitse
eritingimused
Lai 36 Tartu hooviehitiste restaureerimise ja ümberehitamise muinsuskaitse eritingimused. Koostas: E. Talvistu. Vastutav spetsialist: R. Pulk-Piatkowska. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
39860 08.03.2021 projekti
kooskõlastus
Uppsala 2, Tartu. Toomemäe pargi ja spordiplatsi valgustuse rekonstrueerimine. Köide II - spordiplatsi valgustus. Projekteerija: Kaspar Ojasalu. Vastutav projekteerija: Silver Knäzev. Tallinn 04.03.2021. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
39725 16.02.2021 projekti
kooskõlastus
Vanemuise 1, Tartu. Tartu linn, Vabaduse pst ja Poe tn pargi kaldtee. Põhiprojekt. Projekteerija: Kristiina Ratnik. Kontrollija: Indrek Lensment. Tartu, veebruar 2021. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
38319 19.08.2020 uuringu tegevuskava Vissak, Rünno. UURINGUKAVA. Tartus Liivi tn 2 arheoloogiline järelevalve. MTÜ Arheoloogia ja ehitusajaloo grupp AEG. 17.08.2020. Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
37011 22.02.2020 uuringute aruanne Bernotas, Rivo; Randoja, Keiti. 2019. Aruanne arheoloogilisest jälgimisest Tartu vanalinna muinsuskaitsealas (reg nr 27006) Munga 16 kinnistul 30.07.–02.08.19. Arheox OÜ. Tartu. Tellija: OÜ Trassiehitus Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
36506 29.11.2019 hooldusjuhend,
tegevuskava
Lossi 15b, K. E. von Baeri 12, Uppsala 2, Tartu. Toomemäe pargi hoolduskava. Koostajad: Sulev Nurme, Karl Hansson. Tartu 2019. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
36313 03.11.2019 uuringute aruanne Tvauri, Andres. 2018. Aruanne arheoloogilisest jälgimisest Tartus Toomemäel mänguväljaku ehitusel 2018. aastal. Arheox OÜ. Tartu. Tellija: OÜ Tommi Play Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
35935 16.09.2019 projekti
kooskõlastus
Kroonuaia 7, Tartu. Tartu Kesklinna kooli õueala rekonstrueerimisprojekti muudatusprojekt. Projekti juht: Heiki Kalberg. Maastikuarhitekt: Tanel Breede. Maastikuarhitekti assistent: Mirjam Manglus. Tartu 2019. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
35343 14.06.2019 projekti
kooskõlastus
Kroonuaia 7, Tartu. Tartu Kesklinna kooli õueala rekonstrueerimisprojekt. Põhiprojekt. Projekti juht: Heiki Kalberg. Maastikuarhitekt: Tanel Breede. Maastikuarhitekti assistent: Mirjam Manglus. Tartu 2019. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
33961 14.11.2018 uuringute aruanne Bernotas, Rivo; Tvauri, Andres; Randoja, Keiti. 2018. Aruanne arheoloogilisest jälgimisest Tartu vanalinna muinsuskaitsealas (reg nr 27006), Lossi tn 38a/Uppsala 1 kinnistul kaugküttetrassi paigaldamisel 2017. aastal. Arheox OÜ. Tartu. Tellija: OÜ GIGA Ehitus Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas