Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
36291 04.11.2019 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Raekoja plats 3 // Küüni 1, Küüni 3, Küüni 5 endiste elamute fassaadide restaureerimistööde muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Aruande koostajad: Kalev Pärn, Sille Raidvere. Tartu, 2019. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
17236 31.01.2012 projekti
kooskõlastus
Tartu, Raekoja pl 3 IV korruse täiendava tööruumi rajamise põhiprojekt. Koostaja: Rein Parts. Tartu 2012/jaanuar. Tellija: Tartu LV linnavarade osakond. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
1330 07.05.2004 projekti
kooskõlastus
Tartu, Raekoja plats 3/ Küüni 1, 3, 5 kolmanda korruse ümberehituse põhiprojekt. OÜ ARC Projekt töö nr 2004-010-AE, arh. J.Kruusna, ins. R.Parts, Tartu, aprill 2004
vastavalt MKA TArtumaa inspektori 12.05.2000.a. nr 45 kooskõlastatud eritingimustele
Akende tööjoonised täiebndavalt kooskõlastada.
Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Mart Siilivask