Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
28534 03.11.2016 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Raekoja plats 10 katusekatte vahetuse muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Koostas: Nele Ruusmaa. Tartu 2016. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
16814 22.11.2011 kooskõlastus ZAAL tegevuskoha tähis-reklaam. projektijuht Allan Räim, disainer Tanel Kalm. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
12671 03.12.2009 projekti
kooskõlastus
Korteri rekonstrueerimisprojekt. Tartu Raekoja plats 10 IV korrus. Koostaja: Maie Siilivask. Kontrollis Eneli Markvart. Tartu 2009. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
11922 14.07.2009 projekti
kooskõlastus
Raekoja plats 10 hoone juurdeehitusprojekt. Tartu Linnavalitsus, Romeo Metsallik
10630 15.12.2008 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritinigmused ruumide ümberehitamiseks ja restaureerimiseks. Koostajad: O. Suuder, M. Eimre. Tartu 2004 / mai. kooskõlastuse nr 1515, 14.06.2004 uuendamine. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
2145 30.11.2004 kooskõlastus Tartu, Raekoja plats 10 hoone fassaadile välisreklaami paigaldamine. Reklaamikujundus: OÜ Fast Com, Suur-Kaar 54, Tartu, nov. 2004. Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Mart Siilivask
1797 01.09.2004 projekti
kooskõlastus
Ärihoone ümberehitusprojekt, 3.-5. korrus. Põhiprojekt.
Arhitekt Annes Arro. Juuli 2004.

Tellija: Tootal Kinnisvara AS
Muinsuskaitseameti kunstimälestiste peainspektor, Ülle Jukk
1719 05.08.2004 projekti
kooskõlastus
Hoone esimese ja teise korruse ümberehitus Raekoja plats 10, Tartu arhitektuurimälestise reg. nr 6901. Arhitektuurse osa põhiprojekt. AS RTG Projektbüroo töö nr 17/2004, projekteerija OÜ Varik Projekt, arh. Üllar Varik.
KKK protokoll nr 33 otsus 20.1
Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Mart Siilivask
1515 14.06.2004 muinsuskaitse
eritingimused
Raekoja plats 10, Tartu, reg.nr. 6901.
Muinsuskaitse eritingimused ruumide ümberehituseks ja restaureerimiseks.
Töö nr. 2004 035. Tartu mai 2004. Autorid M.Eimre, O.Suuder.

Tellija: Tootal Kinnisvara AS.
Muinsuskaitseameti kunstimälestiste peainspektor, Ülle Jukk