Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
37207 24.03.2020 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Ülikooli 18, Tartu. Tartu Ülikooli peahoone aula ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimise muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Koostas: Nele Ruusmaa. Tartu 2019. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
34080 03.12.2018 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Ülikooli 18, Tartu. Tartu Ülikooli peahoone lõunatiiva elektri-, kütte- ja ventilatsioonisüsteemi ning WC-de rekonstrueerimistööde muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Koostaja: Nele Ruusmaa. Tartu 2018. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
33761 01.11.2018 projekti
kooskõlastus
Ülikooli 18, Tartu. Tartu Ülikooli peahoone piksekaitse projekt. Põhiprojekt. Koostaja: Margus Kivirüüt. Tartu 2018. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
31671 22.12.2017 projekti
kooskõlastus
Ülikooli 18, Tartu. Küte. Ventilatsioon. Põhiprojekt. Vastutav spetsialist Aivar Rant. Tallinn 2017. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
31655 20.12.2017 projekti
kooskõlastus
Ülikooli 18, Tartu. TÜ peahoone sisekujundusalased projekteerimistööd (tualetid ning lõunatiiva ventilatsioon, küte ja elekter). Vastutav spetsialist Jaanika Saar. September 2017. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
31098 11.10.2017 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Ülikooli 18, Tartu. Tartu Ülikooli peahoone lõunatiiva tuletõkke- ja evakuatsiooniuste rekonstrueerimise muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Koostas: Nele Ruusmaa. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
26360 14.12.2015 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Tartu Ülikooli peahoone põhjatiiva remondi- ja restaureerimistööde muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Koostanud: Nele Ruusmaa. Tartu 2015. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
22977 04.07.2014 projekti
kooskõlastus
Tartu Ülikooli peahoone esifassaadi sammastealuse sokliosa katmine graniitplaatidega ja trepi rekonstrueerimine. Tartu Linnavalitsus, Romeo Metsallik
21723 11.12.2013 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Muinsuskaitse aruanne, Tartu, Ülikooli 18. Tartu Ülikooli peahoonesse invalifti, ivatualeti, panduse ja trepikäsipuude ehitamise kohta. Koostas Mait Tael, P.P. Ehituse OÜ. Tallinn 2013. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
20992 16.08.2013 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Tartu Ülikooli peahoone põhjapoolse tiiva ehitus- ja restaureerimistööde muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Koostaja: R. Pärnoja. Tartu 2013/august. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm