Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
11280 06.04.2009 projekti
kooskõlastus
Tartus Lai 33/Rüütli 25 korterelamu sisehoovi rõdu ümberehituse joonised. Insener U. Rasina, Arhitekt: Agu Roht. Märts 2009. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
1898 23.09.2004 kooskõlastus Lai tn 33/Rüütli 25 Tartus korterelamu (mälestis nr 6926) möödistusjoonised. OÜ MARKSI PROJEKT, A.Roht, T.Maidla, Tartu 2004 Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Mart Siilivask
931 11.12.2003 projekti
kooskõlastus
Lai tn. 33, Tartus, hoone restaureerimise ja remondi põhiprojekt. Arhitektuurimälestis, nr 6926. OÜ Marksi projekt töö nr T-15-02. Arh. Priit Lõhmus, ins. M.Ainsoo jt.Osa I- põhijoonised; osa II- avatäidete joonised. November 2003. Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Mart Siilivask
83 08.04.2002 kooskõlastus Lai tn 33 hoone rekonstrueerimise ja restaureerimise eskiisprojekt
OÜ Marksi Projekt töö nr T-15-02, kooskõlastatud nr 026, 08.04.2002.a.
Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Mart Siilivask
78 02.04.2002 kooskõlastus Lai 33 hoone Tartus ajalooline ülevaade ja muinsuskaitse eritingimused
OÜ Marksi Projekt T-15-02
kooskõlastatud nr 021, 02.04.2002.a.
Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Mart Siilivask