Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
2340 28.01.2005 kooskõlastus Reg.nr. 6930
Reklaami paigutamine hoonel Lai 30.
Autor: Erik Roop
Muinsuskaitseameti kunstimälestiste peainspektor, Ülle Jukk
2796 25.04.2005 projekti
kooskõlastus
Lai tn 30, Tartu nelja ruumi stukk-karniiside restaureerimine ja taastamine. AS Kar Grupp, sisearhitekt Tiiu Lõhmus, aprill 2005. Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Mart Siilivask
3110 20.06.2005 projekti
kooskõlastus
Lai 30, reg. nr. 6930, Tartu. Korp! Vironia maja II korruse lagede kips-dekoori konserveerimine ja taastamine, sisearhitekt Tiiu Lõhmus Tartu linn, Maret Eimre
4859 30.06.2006 projekti
kooskõlastus
Lai 30 (reg. nr. 6930), Tartu, hoone katuse remont-restaureerimistööde muinsuskaitse eritingimused ja tööde teostamise projekt. Tellija: MTÜ Korp! Vironia Vilistlaskogu, töö nr. 2006-045, juuni 2006. Insener Ü. Taimre Tartu linn, Maret Eimre
5393 02.10.2006 muinsuskaitse
eritingimused
Tartus, Lai 30, 32 hoonete ja nende krundi detailplaneerimise eritingimused Tartu linnavalitsus, Reet Org
12173 07.09.2009 detailplaneering Tartu linn. Lai 30, 32 krundi detailplaneering. Töö nr 57-05. Planeeringu algatamisest huvitatud isik: MTÜ Vironia vilistlaskogu. Planeerija: Birgit Viotti. Tartu 2009. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
24882 28.04.2015 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Korp! Vironia konvendimajas asuvate ruumide - Malveti tuba ja raamatukogu - stukkdekoori restaureerimise tegevuskava. Vastutav spetsialist: Väino Idnurm. Kooskõlastatud märkusega: Värvimisel kasutada lubivärvi. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm