Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
39548 22.01.2021 projekti
kooskõlastus
Lai tn 34 // 36, Tartu linn. Muudatusprojekt projektile töö nr T2035. Korterelamu-büroohoone ruumiprogrammi muudatused. Koostas: jane Soodla, Aivar Roosaar. 20. jaanuar 2021. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
38758 19.10.2020 projekti
kooskõlastus
Kinnistu veevarustus ja kanalisatsioon. Lai 34//36, Tartu. Tartu Linnavalitsus, Romeo Metsallik
38548 23.09.2020 projekti
kooskõlastus
Lai tn 34 // 36 Tartu. Endise õppehoone/elamu restaureerimine, ümberehitus ja kohandamine korterelamu-büroohooneks. Põhiprojekt. Koostas: Jane Soodla. Vastutavad spetsialistid: Jane Soodla, Priit Lõhmus. 2020. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
36803 17.01.2020 uuringute aruanne Elamu Tartus Lai 34 siseviimistlusuuringute aruanne. Koostajad: prof Heli Tuksam, Teele Ülesoo, Riina Padar. Tartu 2019. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
36792 15.01.2020 muinsuskaitse
eritingimused
Lai 34 Tartu hoone restaureerimise ja ümberehitamise muinsuskaitse eritingimused. Koostas: E. Talvistu. Vastutav spetsialist: R. Pulk-Piatkowska. September 2019.
Vastavalt muinsuskaitseseaduse § 50 lg 4 p 6 määratakse käesolevate muinsuskaitse eritingimustega viimistluskihtide uuring ja kaevetööde korral üle 50 cm arheoloogiline uuring. Vastavalt muinsuskaitseseaduse § 50 lg 4 p 7 tuleb restaureerimis- ja ehitustöödel tagada muinsuskaitseline järelevalve.
Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
35738 16.08.2019 uurimistööde
programm
Lai 34, Tartu. Viimistlusuuringute tegevuskava. Koostaja: Kati Männik. Tartu 2019. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
16223 17.08.2011 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused Lai 34 hoone restaureerimis- ja remonttööde projekti koostamiseks. Koostajad: Ruth Pärnoja, Mari Nõmmemaa. Tartu 2011/juuli. Töö nr 2011-015. Tellija: Tartu Ülikool. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
12173 07.09.2009 detailplaneering Tartu linn. Lai 30, 32 krundi detailplaneering. Töö nr 57-05. Planeeringu algatamisest huvitatud isik: MTÜ Vironia vilistlaskogu. Planeerija: Birgit Viotti. Tartu 2009. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm