Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
38548 23.09.2020 projekti
kooskõlastus
Lai tn 34 // 36 Tartu. Endise õppehoone/elamu restaureerimine, ümberehitus ja kohandamine korterelamu-büroohooneks. Põhiprojekt. Koostas: Jane Soodla. Vastutavad spetsialistid: Jane Soodla, Priit Lõhmus. 2020. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
36802 16.01.2020 uuringute aruanne Elamu Tartus Lai 36 siseviimistlusuuringute aruanne. Aruande koostajad: prof Heli Tuksam, Teele Ülesoo, Riina Padar. Vastutav spetsialist: prof Heli Tusam. Tartu 2019. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
36761 10.01.2020 muinsuskaitse
eritingimused
Lai 36, Tartu. Hoone tänavaäärse mahu restaureerimise muinsuskaitse eritingimused. Koostas: E. Talvistu. Vastutav spetsialist R. Pulk-Piatkowska.
Vastavalt muinsuskaitseseaduse § 50 lg 4 p 6 määratakse käesolevate muinsuskaitse eritingimustega viimistluskihtide uuring ja kaevetööde korral üle 50 cm arheoloogiline uuring. Vastavalt muinsuskaitseseaduse § 50 lg 4 p 7 tuleb restaureerimis- ja ehitustöödel tagada muinsuskaitseline järelevalve.
Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
35739 16.08.2019 uurimistööde
programm
Lai 36, Tartu. Viimistlusuuringute tegevuskava. Koostaja: Kati Männik. Tartu 2019. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
15503 21.04.2011 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused Lai 36 hoone ja kinnistul asuva endise tall/vankrikuuri restaureerimis- ja remonttööde projekti koostamiseks. Koostaja: Ruth Pärnoja. Töö nr 2011-003. Tellija: Tartu Ülikool. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm