Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
34081 03.12.2018 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Lutsu 8, Tartu. Tänavapoolse fassaadi remonttööde teostamise aruanne. Koostas Oleg Kattai. Mai 2018. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
21052 28.08.2013 projekti
kooskõlastus
Tartu linn Lutsu tn jõuluvalgustuse trosside paigalduse tööprojekt. Projekteerija: Liis Luik. Kontrollis: Enn Kippasto Tartu 2013, august. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm