Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
6337 06.03.2007 kooskõlastus Kompanii 8/Gildi 9, Tartu. Tööprojekt (muudatustega veebruar 2007). Arhitektuursed põhijoonised (Gildi 9-3 ja Gildi 9-4 sihtotstarbe muutmine. Arhitekt: Ü. Takker. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
4497 09.05.2006 projekti
kooskõlastus
Kompanii 6, 8, Gildi 9, Tartu vanalinna muinsuskaitseala (reg. nr. 27006) ja Kompanii 8 (reg. nr. 6944). Tööprojekt muudatustega märts 2006, arhitektuursed põhijoonised. Arhitekt E. Laarmann. Tellija Estero Haldus OÜ Tartu linn, Maret Eimre
4422 28.04.2006 detailplaneering Gildi 9, Kompanii 6, 8 krundi detailplaneering Tartus, (Kompanii 8, reg. nr. 6944), Tartu vanalinna muinsuskaitseala. GPK Lahendused OÜ, Annika Paas. Tellija: Tartu Linnavalitsus. töö nr. 2.3-010-05, Tartu 2006. Tartu linn, Maret Eimre
1776 24.08.2004 projekti
kooskõlastus
Kompanii tn. 6, 8 ja Gildi tn. 9 hoonete renoveerimine (restaureerimine ja osaline ümberehitus). Tööprojekt. OÜ Tartu Projekt töö nr TA-1558. Tartu 2004, kd I asendiplaan ja arhitektuursed põhijoonised; II-IV arhitektuursed detailid; V tarindid; VII ventilatsioon; VIII kanalisatsioon; IX elektrivarustus. Arhit osa autor Eva Laarmann, vast ins Ülo Takker Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Mart Siilivask