Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
30823 05.09.2017 projekti
kooskõlastus
Munga 18, Tartu. Büroo- ja administratiivhoone katusekorruse ümberehitamine. Projektimuudatused. Arhitekt: Priit Lõhmus. Ehitusprojekti kontrollinud pädev isik: Jiri Tintera. 10.07.2017. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
30770 30.08.2017 projekti
kooskõlastus
Pangahoone Tartus Munga 18, 1935-1936 (reg-nr 6948) I ja II korruse fuajee ning saali sisekujunduse eskiisprojekt. Koostajad: Malle Jürgenson, Tarmo Luisk. 8.08.2017. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
29484 16.03.2017 projekti
kooskõlastus
Munga 18, Tartu. Tarindite eelprojekt. Koostanud: J. Ilves. Märkus: esitatud kahe digiallkirjastatud failina, ühes seletuskiri, teises konstruktiivse osa joonised. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
29483 16.03.2017 projekti
kooskõlastus
Munga 18, Tartu. Büroo- ja administratiivhoone katusekorruse ümberehitamine. Põhiprojekt. Arhitektid: Priit Lõhmus, Jiri Tintera. 28.12.2016. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
28219 13.09.2016 muinsuskaitse
eritingimused
Tartus Munga 18 algse pangahoone (reg. nr. 6948) katusekorruse ümberehitamise muinsuskaitse eritingimused. Koostas: R. Pulk-Piatkowska. R. Pulk-Piatkowska. Vastutav spetsialist: R. Pulk-Piatkowska. Konsultant: E. Talvistu. August 2016. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
21568 14.11.2013 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Tartu, Munga tn 18 muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Koostas: Niina Mäger. 2013. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm