Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
37183 20.03.2020 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Tegevuskava fassaadi remont-restaureerimistöödeks. Koostaja ja vastutav spetsialist: Anu Kulbach. Tartu, detsember 2019. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
36314 03.11.2019 uuringute aruanne Tvauri, Andres. 2019. Aruanne arheoloogilisest järelevalvest Tartus Magasini 1a krundil 2019. aastal. Tartu Ülikool. Tartu. Tellija: Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Tartu Jumalaema Uinumise Kogudus Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
33588 02.10.2018 uuringu tegevuskava Tvauri, Andres. Arheoloogiliste uurimistööde programm. Arheoloogiline järelevalve veetoru asendamise juures Tartus Magasini 1a krundil. Tartu Ülikool. Tartus 1. oktoober 2018 Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
31897 29.01.2018 tööde teostamise
aruanne
Magasini 1a, Tartu. Tartu Jumalaema Uinumise kiriku aknad. Konserveerimise aruanne. Koostas Jaak Tammearu. Tallinn 2017. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
28808 12.12.2016 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Muinsuskaitselise järelevalve aruanne. EAÕK Tartu Jumalaema Uinumise, Uspenski kirik. Tartu, Magasini 1. Kiriku katusekatte vahetus. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
26626 03.02.2016 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
EAÕK Tartu Jumalaema Uinumise, Uspenski kirik, Tartu, Magasini 1. Nelitise katusekatte vahetus. Kellatorni avade sulgemine võredega.Muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Koostas: Urmas Lööper. Paides jaanuar 2016. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
24965 07.05.2015 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Magasini 1a, Tartu. EAÕK Tartu Uspenski õigeusu kirik. Kellatorni kiivri katusekatte vahetus. Tellija: Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik. Paides, veebruar 2015. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
21948 29.01.2014 muinsuskaitse
eritingimused
Uspenski kirik. Muinsuskaitse eritingimused fassaadi remondiks. Vastutav spetsialist arhitekt Anu Kulbach. Tartu, juuli 2003. Aegunud kooskõlastuse (nr 651, 28.08.2003) uuendamine. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
21947 29.01.2014 projekti
kooskõlastus
Tartu Uspenski õigeusu kiriku akende ja uste remondi-restaureerimisprojekt. Koostas: Reet Org. Vastutav spetsialist: Priit Lõhmus. Märkus: Aegunud kooskõlastusega (nr 9958, 28.08.2008) projekti kooskõlastamine. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
21946 29.01.2014 projekti
kooskõlastus
Tartu Uspenski kirik. Katuse ja tornikiivri restaureerimise põhiprojekt. Koostajad: Juhan Kilumets, Ain Pihl, Aleksander Danil. Märkus: Aegunud kooskõlastusega (nr 8626, 29.01.2008) projekti kooskõlastamine. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm