Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
29247 14.02.2017 projekti
kooskõlastus
Veski 7-10, Tartu. Ehitusprojekt õhksoojuspumba paigaldamiseks. Koostaja: Siim Meeliste. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
462 06.06.2003 projekti
kooskõlastus
Tartu, Oru 2 korterelamu renoveerimise muudatusprojekt. Arhitektuur-ehituslik osa. OÜ T-Linnaprojekt töö nr. 02-02. arhitekt Merle Kinks, ins Silvia Ränd. Tallinn, mai 2003.
tingimusel: 1) Muinsuskaitse eritingimuste (OÜ ARC Projekt töö nr. 2001058, kk. nr 124, 15.11.2001.a.) p.5-12 kohaselt säilitatavatele ja restaureeritavatele siseustele tuleohutusnormi EI-30 ei kohaldata.
2) Sisekujunduslik restaureerimiskontseptsioon ning säilitatavate maalingute ja interjööriosade restaureerimistööde metoodika täiendavalt kooskõlastada.
Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Mart Siilivask