Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
36242 24.10.2019 projekti
kooskõlastus
Veski 21-1, Tartu. Ehitusprojekt õhksoojuspumba paigaldamiseks. Koostaja: Maria Tappo. 15.10.2019. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
35318 12.06.2019 projekti
kooskõlastus
Veski 23, Tartu. Hoone jahutussüsteemide ehitusprojekt. Pädev isik: KVJ insener Alar Susi. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
35269 05.06.2019 projekti
kooskõlastus
Veski 23, Tartu. Hoone jahutussüsteemide ehitusprojekt. Põhiprojekt. Jahutus. pädev isik: A. Susi. Tartu mai 2018. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
29539 24.03.2017 projekti
kooskõlastus
Veski 15 // 17 // 19, Tartu. Puukuuride rekonstrueerimise ehitusprojekt. Vastutav spetsialist: Kaido Kepp. Arhitekt: Marti Soosalu. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
26038 26.10.2015 projekti
kooskõlastus
Veski 15, Tartu. Korterelamu ümbereheitusprojekt. Vastutav arhitekt: Kaido Kepp. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
25654 28.08.2015 muinsuskaitse
eritingimused
Tartu, Veski 15 elamu muinsuskaitse eritingimused hoone restaureerimis- ja ehitustöödeks. Koostanud: Reet Org. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
13128 22.02.2010 kooskõlastus Veski 15, Tartu. Seenkahjustuste tõrjetööde teostamise akt. 18. veebruar 2010. Koostaja: Kalle Pilt. Tellija: Kristjan Tõnisson. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
12338 06.10.2009 projekti
kooskõlastus
Tartu maakonnas, Tartu linnas, Veski 21, kü nr 79501:028:0035, hoone laiendamine (rõdu lisamine). Eelprojekt. Tellija: Andrus Prükk. Arhitekt: Inge-Ly Ansip. Koostaja: OÜ Stoel, H. Vadi. Tartu, september 2009. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
10759 08.01.2009 projekti
kooskõlastus
Veski tn. 15, 17, 19 kinnistu hoonete mõõdistusprojekt. Projekteerija: Aivar Kõivistik. Töö nr 2008-04-02. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
5147 31.01.2006 tööde teostamise
aruanne
Veski 15, reg. nr. 6968, Tartu, Hoone fassaadide restaureerimis-remonttööde muinsuskaitse järelvalve aruanne. Rellija: Kristjan Tõnisson. Arc-Projekti töö nr. 2005-053. Tartu 2006/jaanuar. R. Pärnoja Tartu linn, Maret Eimre