Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
575 28.07.2003 projekti
kooskõlastus
Veski 32 (reg. nr. 6976) kaitsevöönd, Tartu linn.
Hoone rekonstrueerimine, Tartu, Veski tn. 34. Autor Tiina Meus. Töö nr. 0103.
Muinsuskaitseameti kunstimälestiste peainspektor, Ülle Jukk
1628 02.07.2004 projekti
kooskõlastus
Hoone rekonstrueerimine Tartu Veski tn. 34. Muudetud joonsed. Arhitektuur-ehituslik osa. Töö nr. 0103. Talinn juuni 2004.
(Reg.nr. 6976 kaitsevööndis)
Autor: Tiina Meus
Tellija: Andres Nurk, OÜ M.N.A.
Muinsuskaitseameti kunstimälestiste peainspektor, Ülle Jukk
12479 02.11.2009 projekti
kooskõlastus
Veski tn. 34, Tartu.Väravahoone. Hoone muudatuste projekt, töö nr 0705. Tartu Linnavalitsus, Romeo Metsallik
21281 01.10.2013 projekti
kooskõlastus
Veski 53, Tartu. Ehitusprojekti muudatus. Kooskõlastatud vastavalt muinsuskaitse komisjoni 21.09.2013 otsusele. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm